Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija pirmą kartą skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl 7,6 mln. EUR vertės žurnalistikos partnerysčių

Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl 7,6 mln. EUR vertės žurnalistikos partnerysčių, kurios pirmą kartą buvo finansuojamos pagal ES programą „Kūrybiška Europa“.

slide with a photo of a journalist holding microphones and taking notes with text first-ever call for journalism partnerships worth €7,6 million

European Commission

Dotacijomis bus remiamas tarpvalstybinis naujienų žiniasklaidos specialistų Europoje bendradarbiavimas. Šiuo pirmuoju kvietimu skatinama verslo transformacija ir žurnalistikos projektai – tai gali būti bendrų techninių standartų kūrimas, nauji naujienų svetainių tipai, naujų verslo modelių testavimas, originalių ataskaitų teikimas ir naujoviški gamybos formatai.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourovį sakė: 

Tai pirmas kartas, kai ES remia tokias žurnalistikos partnerystes. Žurnalistams ir žiniasklaidos veikėjams tai aiški žinia, kad padedame jiems spręsti problemas, su kuriomis jie susiduria. Finansavimo paramos didinimas ir įvairinimas neatsiejamas nuo mūsų darbo demokratijos, teisinės valstybės ir teisingesnės interneto aplinkos srityse.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas pridūrė:

Žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas yra pagrindinės mūsų demokratijos vertybės, kurių negalima laikyti savaime suprantamu dalyku. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ iki 2027 m. žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui remti skirsime precedento neturintį bent 75 mln. EUR biudžetą.

Susidomėję konsorciumai gali siūlyti bendradarbiauti konkrečiu žurnalistiniu žanru ir veiks visiškai nepriklausomai nuo redaktorių. Jų projektais turėtų būti siekiama padėti platesniems Europos naujienų žiniasklaidos sektoriams, įskaitant smulkiąją žiniasklaidą.

Galutinis paraiškų pagal šį kvietimą pateikimo terminas – 2021 m. rugpjūčio 26 d. Per ateinančias savaites bus paskelbti keli kiti kvietimai teikti pasiūlymus, pagal kuriuos į Europos žiniasklaidos projektus investuota beveik 12 mln. EUR, tuo tarpu neseniai paskelbti kiti su naujienų žiniasklaidos sektoriumi susiję kvietimai, pavyzdžiui, Kūrybinių inovacijų laboratorijos.

Artėjantį internetinį seminarą apie šį kvietimą ir kitas naujienų žiniasklaidos sektoriaus finansavimo galimybes galima rasti čia, daugiau informacijos apie dabartinius ES finansuojamus projektus naujienų žiniasklaidos sektoriuje galima rasti šioje informacijos suvestinėje, o paramos žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui apžvalgą taip pat galima rasti čia.

Komisija nusprendė stiprinti savo paramą žiniasklaidos sektoriui pagal Europos demokratijos ir Žiniasklaidos bei audiovizualinio sektoriaus veiksmų planus. 

Daugiau informacijos