Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tniedi l-ewwel sejħa għal sħubijiet ġurnalistiċi b’valur ta’ EUR 7.6 miljun

Il-Kummissjoni ppubblikat sejħa ta’ EUR 7.6 miljun għal sħubijiet tal-ġurnaliżmu ffinanzjati għall-ewwel darba permezz ta’ programm tal-UE, Ewropa Kreattiva.

slide with a photo of a journalist holding microphones and taking notes with text first-ever call for journalism partnerships worth €7,6 million

European Commission

L-għotjiet se jappoġġaw il-kollaborazzjoni transfruntiera fost il-professjonisti tal-midja tal-aħbarijiet fl-Ewropa. Din l-ewwel sejħa tippromwovi t-trasformazzjoni tan-negozju u l-proġetti ġurnalistiċi — din tista’ tinkludi l-iżvilupp ta’ standards tekniċi komuni, tipi ġodda ta’ kmamar tal-aħbarijiet, l-ittestjar ta’ mudelli kummerċjali ġodda, ir-rapportar oriġinali u formati ta’ produzzjoni innovattivi.

Il-Viċi President għall-Valuri u t-Trasparenza, Věra Jourová, qalet: 

Din hija l-ewwel darba li l-UE tappoġġa sħubijiet ġurnalistiċi bħal dawn. Huwa messaġġ ċar lill-ġurnalisti u lill-atturi tal-media li aħna nżommu maġenb xulxin biex ngħinuhom jindirizzaw l-isfidi li jiffaċċjaw. Iż-żieda u d-diversifikazzjoni tal-appoġġ finanzjarju jmorru id f’id mal-ħidma tagħna għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u għal ambjent online aktar ġust.

Il-Kummissarju għas-Suq Intern, Thierry Breton, żied:

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-media huma valuri ewlenin li fuqhom jinsabu d-demokraziji tagħna u ma jistgħux jitqiesu bħala fatt. Permezz tal-programm Ewropa Kreattiva tagħna, se nallokaw baġit bla preċedent ta’ mill-inqas EUR 75 miljun sal-2027 biex nappoġġaw il-libertà u l-pluraliżmu tal-media.

Il-konsorzji interessati jistgħu jipproponu kollaborazzjonijiet f’ġeneru ġurnalistiku speċifiku, u se joperaw b’indipendenza editorjali sħiħa. Il-proġetti tagħhom għandu jkollhom l-għan li jgħinu lis-setturi usa’ tal-midja tal-aħbarijiet Ewropej, inkluż il-midja żgħira.

Id-data ta’ skadenza għall-applikazzjonijiet għal din is-sejħa hija s-26 ta’ Awwissu 2021. Diversi sejħiet oħra, li jirrappreżentaw investiment ta’ kważi EUR 12 miljun għal proġetti tal-midja Ewropej, se jitnedew fil-ġimgħat li ġejjin, filwaqt li sejħiet oħra rilevanti għas-settur tal-media tal-aħbarijiet, bħal-Laboratorji tal-Innovazzjoni Kreattiva, reċentement ġew ippubblikati.

Il-webinar li jmiss dwar din is-sejħa u opportunitajiet oħra ta’ finanzjament għas-settur tal-media tal-aħbarijiet jista’ jinstab hawnhekk, aktar informazzjoni dwar il-proġetti attwali ffinanzjati mill-UE fis-settur tal-media tal-aħbarijiet tista’ tinstab fuq din l-iskeda informattiva u ħarsa ġenerali lejn l-appoġġ għal-libertà u l-pluraliżmu tal-media hija disponibbli wkoll hawnhekk.

Il-Kummissjoni ddeċidiet li ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għas-settur tal-midja bħala parti mill-Pjanijiet ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea u l-Midja u l-Awdjoviżiv

Aktar informazzjoni