Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie lanceert allereerste oproep voor journalistieke partnerschappen ter waarde van 7.6 miljoen euro

De Commissie heeft een oproep voor 7.6 miljoen euro gepubliceerd voor partnerschappen op het gebied van journalistiek, die voor het eerst worden gefinancierd via een EU-programma, Creatief Europa.

slide with a photo of a journalist holding microphones and taking notes with text first-ever call for journalism partnerships worth €7,6 million

European Commission

De subsidies zullen de grensoverschrijdende samenwerking tussen nieuwsmediaprofessionals in Europa ondersteunen. Deze eerste oproep bevordert de transformatie van bedrijven en journalistieke projecten — dit kan de ontwikkeling van gemeenschappelijke technische normen, nieuwe soorten nieuwszalen, het testen van nieuwe bedrijfsmodellen, originele verslaglegging en innovatieve productieformaten omvatten.

Vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie Věra Jourová: 

Het is de eerste keer dat de EU dergelijke partnerschappen voor journalistiek steunt. Het is een duidelijke boodschap aan journalisten en media-actoren dat we aan hun kant staan om hen te helpen de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, aan te pakken. Het verhogen en diversifiëren van de financiële steun gaat hand in hand met ons werk voor democratie, de rechtsstaat en een eerlijkere onlineomgeving.

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt:

Vrijheid en pluriformiteit van de media zijn belangrijke waarden waarop onze democratieën staan en kunnen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Via ons programma Creatief Europa zullen we tegen 2027 een ongekende begroting van ten minste 75 miljoen EUR toewijzen aan de ondersteuning van de vrijheid en pluriformiteit van de media.

Geïnteresseerde consortia kunnen samenwerkingsverbanden voorstellen in een specifiek journalistiek genre en werken met volledige redactionele onafhankelijkheid. Hun projecten moeten erop gericht zijn de bredere Europese nieuwsmediasector, met inbegrip van kleine media, te helpen.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties voor deze oproep is 26 augustus 2021. In de komende weken zullen verschillende andere oproepen, die bijna 12 miljoen EUR aan investeringen voor Europese mediaprojecten vertegenwoordigen, worden gelanceerd, terwijl onlangs andere oproepen zijn gepubliceerd die relevant zijn voor de nieuwsmediasector, zoals de Creative Innovation Labs.

Een webinar over deze oproep en andere financieringsmogelijkheden voor de nieuwsmediasector is hier te vinden, meer informatie over de huidige door de EU gefinancierde projecten in de nieuwsmediasector is te vinden op deze factsheet en een overzicht van de steun voor mediavrijheid en -pluriformiteit is hier te vinden.

De Commissie heeft besloten haar steun aan de mediasector op te voeren in het kader van de Europese democratie en de actieplannen voor de media en de audiovisuele sector. 

Meer informatie