Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen utlyser den första ansökningsomgången någonsin för journalistiska partnerskap till ett värde av 7.6 miljoner euro

Kommissionen har offentliggjort en ansökningsomgång på 7.6 miljoner euro för journalistiska partnerskap som för första gången finansieras genom ett EU-program, Kreativa Europa.

slide with a photo of a journalist holding microphones and taking notes with text first-ever call for journalism partnerships worth €7,6 million

European Commission

Bidragen kommer att stödja gränsöverskridande samarbete mellan nyhetsmediearbetare i Europa. Denna första ansökningsomgång främjar företagsomvandling och journalistiska projekt – detta kan omfatta utveckling av gemensamma tekniska standarder, nya typer av nyhetsrum, testning av nya affärsmodeller, ursprunglig rapportering och innovativa produktionsformat.

EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová som ansvarar för värden och öppenhet har följande kommentar: 

Det är första gången som EU stöder sådana journalistiska partnerskap. Det är ett tydligt budskap till journalister och medieaktörer att vi står vid deras sida för att hjälpa dem att ta itu med de utmaningar de står inför. Att öka och diversifiera finansieringsstödet går hand i hand med vårt arbete för demokrati, rättsstatsprincipen och en rättvisare onlinemiljö.

Kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, tillade:

Mediefrihet och mediepluralism är centrala värden som våra demokratier står inför och kan inte tas för givna. Genom vårt program Kreativa Europa kommer vi att anslå en aldrig tidigare skådad budget på minst 75 miljoner euro fram till 2027 för att stödja mediernas frihet och mångfald.

Intresserade konsortier kan föreslå samarbete inom en viss journalistisk genre och kommer att verka med fullständigt redaktionellt oberoende. Deras projekt bör syfta till att hjälpa de bredare europeiska nyhetsmediesektorerna, inbegripet små medier.

Sista ansökningsdag för denna ansökningsomgång är den 26 augusti 2021. Flera andra ansökningsomgångar, som motsvarar nästan 12 miljoner euro i investeringar i europeiska medieprojekt, kommer att inledas under de kommande veckorna, medan andra ansökningsomgångar som är relevanta för nyhetsmediesektorn, såsom Kreativa innovationslaboratorier, nyligen har offentliggjorts.

Ett kommande webbinarium om denna ansökningsomgång och andra finansieringsmöjligheter för nyhetsmediesektorn finns här, mer information om aktuella EU-finansierade projekt inom nyhetsmediesektorn finns i detta faktablad och en översikt över stödet till mediefrihet och mediepluralism finns också här.

Kommissionen beslutade att stärka sitt stöd till mediesektorn som en del av den europeiska handlingsplanen för demokrati och medier och audiovisuella medier

Närmare upplysningar