Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Daugiau kaip 250 mln. EUR saugiam junglumui visoje ES remti pagal EITP skaitmeninę programą

Komisija pasirašė dotacijų susitarimus su 37 projektais, atrinktais pagal antrąjį kvietimų teikti pasiūlymus dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės skaitmeninės krypties (EITP Digital) rinkinį.

Over €250 million to support secure connectivity across the EU under the CEF Digital Programme

iStock photo Getty images plus

Bendras 252 mln. EUR biudžetas bus paskirstytas 5G infrastruktūros diegimo vietos bendruomenėms ir pagrindiniuose Europos transporto koridoriuose projektams, taip pat povandeninių kabelių diegimui, magistralinių tinklų saugumo ir atsparumo didinimui ES ir į ją.

Vienas iš remiamų projektų – ES bendrai finansuos jūrų kabelių diegimą, kad būtų užtikrinta geresnė Airijos ir žemyninės ES dalies, taip pat ES ir jos atokiausių Atlanto vandenyno regionų jungtis. Dotacijomis taip pat bus remiamas tiesioginis transatlantinis ES ir Tolimųjų Rytų susisiekimas, didelio pralaidumo junglumo infrastruktūra skaitmeniniu požiūriu nepakankamai aptarnaujamose Graikijos salose Viduržemio jūros regione ir stiprinamas susisiekimas su Afrika. Iš finansuojamų projektų ES taip pat rems perspektyvią 5G infrastruktūrą tarpvalstybiniuose greitkeliuose, keliuose, geležinkeliuose ir vidaus vandens keliuose. Koridorių projektai sudarys sąlygas susietajam ir automatizuotam judumui ( CAM) ir susijusioms saugos ir ne saugos paslaugoms, užtikrinant tarpvalstybinių paslaugų tęstinumą.

Galiausiai dotacijomis remiamas 5G tinklo infrastruktūros diegimas vietos pažangiosiose bendruomenėse visoje ES, pavyzdžiui, universitetuose, ligoninėse ir kituose pilietiniuose pastatuose, siekiant pagerinti visuotinės svarbos paslaugų kokybę.

Trečiasis kvietimų teikti pasiūlymus pagal EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriuje rinkinys šiuo metu teikiamas iki 2024 m. vasario 20 d.

Daugiau informacijos

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP skaitmeninė ekonomika)