Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Peste 250 de milioane EUR pentru a sprijini conectivitatea securizată în întreaga UE în cadrul programului digital al MIE

Comisia a semnat acorduri de grant cu 37 de proiecte selectate în cadrul celui de al doilea set de cereri de propuneri pentru componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE – Digital).

Over €250 million to support secure connectivity across the EU under the CEF Digital Programme

iStock photo Getty images plus

Bugetul total de 252 de milioane EUR va fi alocat proiectelor pentru instalarea infrastructurii 5G pentru comunitățile locale și de-a lungul principalelor coridoare europene de transport, precum și pentru instalarea de cabluri submarine, îmbunătățind securitatea și reziliența rețelelor magistrale în interiorul UE și către UE.

Printre proiectele sprijinite, UE va cofinanța instalarea de cabluri maritime pentru a asigura o mai mare interconectare între Irlanda și partea continentală a UE, precum și între UE și regiunile sale ultraperiferice din Oceanul Atlantic. Granturile vor sprijini, de asemenea, o conexiune transarctică directă între UE și Extremul Orient, vor oferi infrastructură de conectivitate de mare capacitate insulelor grecești insuficient deservite din punct de vedere digital din Marea Mediterană și vor consolida conectivitatea cu Africa. Printre proiectele finanțate, UE va sprijini, de asemenea, infrastructura 5G adaptată exigențelor viitorului de-a lungul autostrăzilor, drumurilor, căilor ferate și căilor navigabile interioare transfrontaliere. Proiectele privind coridoarele 5G vor deschide calea către mobilitatea conectată și automatizată (CAM) și către serviciile conexe de siguranță și de altă natură, asigurând continuitatea serviciilor transfrontaliere.

În cele din urmă, granturile sprijină adoptarea infrastructurii de rețea 5G în comunitățile locale inteligente din întreaga UE, cum ar fi universitățile, spitalele și alte clădiri civice, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de interes general.

Al treilea set de cereri de propuneri în cadrul MIE – Digital este în prezent deschis spre depunere până la 20 februarie 2024.

Mai multe informații

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE – Sectorul digital)