Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Ieteikums par sporta un citu tiešraides pasākumu pirātismu tiešsaistē: Komisijas dienesti publicē galvenos darbības rādītājus

Pēc ieteikuma par sporta un citu tiešraides pasākumu pirātismu tiešsaistē pieņemšanas Komisijas dienesti ir publicējuši galvenos darbības rādītājus (GDR), lai uzraudzītu un novērtētu tā ietekmi.

GDR aptver sporta un citu tiešraides pasākumu neatļautas retranslācijas apjomu dalībvalstīs, paziņojumu par šiem notikumiem ātru apstrādi, sadarbību starp attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, dinamisko rīkojumu izmantošanu, kā arī likumīgā piedāvājuma pieejamību un izpratnes veicināšanu par to.

GDR ir noteikti ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra atbalstu, ko uztur Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (“EUIPO Novērošanas centrs”).

Sagatavojot GDR, notika apspriešanās ar tiesību subjektiem, starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un publiskajām iestādēm. Konkrētāk, ieinteresētās personas tika aicinātas sniegt atsauksmes trīs ekspertu tiešsaistes darbsemināros, ko 2023. gada jūnijā organizēja EUIPO Novērošanas centrs.

 Nākamie pasākumi

Ieinteresētās personas tiks aicinātas regulāri iesniegt attiecīgos datus par dažādiem GDR. EUIPO Novērošanas centrs sagatavos veidni, lai atvieglotu datu vākšanu.

Pamatojoties uz uzraudzības pasākumu, Komisija līdz 2025. gada 17. novembrim novērtēs ieteikuma ietekmi uz tiešraides sporta un citu tiešraides pasākumu neatļautu retranslāciju.

 Pamatinformācija

Ieteikums par sporta un citu tiešraides pasākumu pirātisma apkarošanu tiešsaistē

 

 

 

Lejupielādēšanai