Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Pārbaudiet savas digitālās prasmes un uzplaukumu digitālajā pasaulē

Jauns daudzvalodu tiešsaistes rīks, kas palīdzēs cilvēkiem novērtēt savas digitālās prasmes un gūt panākumus digitālajā pasaulē.

Attēlā redzams jauns zēns oficiālā kretrā. Viņš domā un izskatās interesants. Vizuālajā tekstā ir teikts: Cik digitāls jūs esat? Pārbaudiet savas digitālās prasmes. Apakšējā daļā ir Digitālo prasmju un darbvietu platformas un Europass logotipi.

Vai zināt, kas ir robottīkls? Vai varat ieviest divfaktoru autentifikāciju? Un kāpēc ir svarīgi dzēst sīkdatnes? Tagad ikviens var izmantot jaunu tiešsaistes rīku, kas parakstīts, lai palīdzētu novērtēt savas digitālās prasmes. Pārbaudījums ilgst aptuveni 20 minūtes, un tas ir pieejams 24 oficiālajās ES valodās, kā arī islandiešu, norvēģu, turku, serbu un maķedoniešu valodā.

Saskaņā ar jaunāko digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu 44 % eiropiešu pat nav digitālo pamatprasmju. Tādējādi nozīmīga Eiropas sabiedrības daļa nevar pilnībā izmantot jaunās iespējas, ko rada digitālās tehnoloģijas. Komisija sāk jaunu tiešsaistes testu, kas palīdzēs respondentiem izprast viņu stiprās un vājās puses un atrast piemērotas apmācības iespējas.

Izpratne par digitālajām prasmēm ir pirmais solis mācību ceļā, un tests var palīdzēt skolēniem vēlāk lemt par savu karjeru, darba ņēmējiem augt savā profesijā un darba meklētājiem — palielināt izredzes tikt pieņemtiem darbā. Šī iniciatīva palīdz īstenot digitālās desmitgades stratēģiju un vienu no tās mērķiem: 80 % eiropiešu līdz 2030. gadam apgūs vismaz digitālās pamatprasmes.

5 jomas, lai izprastu jūsu digitālo prasmju līmeni

Pašnovērtējuma rīks “Pārbaudi savas digitālās prasmes” ir izstrādāts, ņemot vērā lietotāju vajadzības un pieredzi.  Tam var piekļūt vai nu no Digitālo prasmju un darbvietu platformas, vai no Europass. Tests ir pieejams 29 valodās, un tam var piekļūt pa tālruņiem, planšetdatoriem vai datoriem. Jautājumi ir balstīti uz digitālās kompetences satvaru 2.1. (DigComp) un aptver piecas jomas:

  • Informācija un datpratība
  • Saziņa un sadarbība
  • Digitālā satura radīšana
  • Drošība
  • Problēmu risināšana

Kad respondents būs pabeidzis testu, viņš saņems savus kopējos rezultātus un punktus katrā no piecām iepriekš uzskaitītajām DigComp kompetences jomām. Viņi varēs lejupielādēt ziņojumu un uzglabāt savus rezultātus digitālo prasmju un darbvietu platformā vai Europass profilā. Papildus tam platformas arī ierosinās atvērtas tiešsaistes apmācības iespējas, kas palīdzēs stiprināt prasmes katrā no piecām jomām. Testu var veikt vairākas reizes, lai uzraudzītu progresu un izvēlētos pareizo apmācību pareizajā laikā.

Testu veic kā atklātā pirmkoda programmatūru, lai jebkura organizācija, uzņēmums vai iestāde varētu integrēt testu savā platformā, lietotnē vai pakalpojumā. Šis rīks ir Eiropas Parlamenta finansēta projekta rezultāts.