Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Да тествате цифровите си умения и да процъфтявате в цифровия свят

Нов многоезичен онлайн инструмент, който помага на хората да оценят своите цифрови умения и да процъфтяват в цифровия свят.

Изображението показва младо момче с формална тениска. Той мисли и изглежда любопитен. Текстът върху изображението гласи: Колко сте цифровизиран? Проверете уменията си в областта на цифровите технологии. В долната част визуалното изображение съдържа логотипи на платформа

Знаете ли какво представлява ботнет? Можете ли да установите двуфакторна автентификация? И защо е важно да се изчистват бисквитките? Сега всеки може да използва нов онлайн инструмент, който е деподписан, за да помогне за оценката на своите цифрови умения. Тестът отнема около 20 минути и е достъпен на 24-те официални езика на ЕС, както и на исландски, норвежки, турски, сръбски и македонски език.

Според последния индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото 44 % от европейците не притежават дори основни цифрови умения. Следователно важна част от европейското общество не може да се възползва в пълна степен от новите възможности, които създават цифровите технологии. Комисията стартира нов онлайн тест, който ще помогне на респондентите да разберат своите силни и слаби страни и да намерят подходящи възможности за обучение.

Разбирането на уменията в областта на цифровите технологии е първата стъпка от учебния процес и тестът може да помогне на учениците да вземат решения относно кариерата си на по-късен етап, служителите да израснат в професията си и търсещите работа, за да увеличат шансовете си да бъдат наети на работа. Тази инициатива допринася за стратегията за цифровото десетилетие и една от нейните цели: до 2030 г. 80 % от европейците ще разполагат с поне основни цифрови умения.

5 области за разбиране на вашето ниво на цифрови умения

Инструментът за самооценка на вашите цифрови умения е разработен с оглед на нуждите и опита на потребителите.  Тя е достъпна както от платформата за умения и работни места в областта на цифровите технологии, така и от Европас. Тестът е достъпен на 29 езика и е достъпен на телефони, таблети или компютри. Въпросите се основават на Рамката за цифрова компетентност от 2.1 г. (DigComp) и обхващат нейните пет области:

  • Грамотност за работа с информация и данни
  • Комуникация и сътрудничество
  • Създаване на цифрово съдържание
  • Лицата
  • Решаване на проблеми

Когато респондентът премине теста, той ще получи общия си резултат и резултатите във всяка от петте области на компетентност на DigComp, изброени по-горе. Те ще могат да изтеглят доклад и да съхраняват резултатите си в своята платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии или в Европас профила си. Освен това платформите ще предложат и отворени онлайн възможности за обучение, които ще спомогнат за укрепване на уменията във всяка от 5-те области. Изпитът може да се проведе многократно, за да се проследи напредъкът и да се избере правилното обучение в подходящия момент.

Тестът се предоставя като софтуер с отворен код, така че всяка организация, дружество или институция да може да интегрира теста в своята платформа, приложение или услуга. Инструментът е резултат от проект, финансиран от Европейския парламент.