Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Ittestja l-ħiliet diġitali tiegħek u tirnexxi fid-dinja diġitali

Għodda online multilingwi ġdida biex tgħin lin-nies jevalwaw il-ħiliet diġitali tagħhom u jirnexxu fid-dinja diġitali.

Il-viżwal juri tifel żgħir f’qmis formali. Huwa qed jaħseb u jidher kurjuż. It-test fuq l-immaġni jgħid: Kemm inti diġitali? Ittestja l-ħiliet diġitali tiegħek. Fil-qiegħ, il-viżwal fih logos tal-Pjattaforma għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali u tal-Europass.

Taf x’inhu botnet? Tista’ tistabbilixxi awtentikazzjoni b’żewġ fatturi? U għaliex huwa importanti li jiġu kklerjati l-cookies? Kulħadd issa jista’ juża għodda online ġdida ddatata biex tgħin fl-evalwazzjoni tal-ħiliet diġitali tiegħu. It-test jieħu madwar 20 minuta u huwa disponibbli fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE kif ukoll bl-Iżlandiż, bin-Norveġiż, bit-Tork, bis-Serb u bil-Maċedonja.

Skont l-aħħar Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali, 44 % tal-Ewropej lanqas biss għandhom ħiliet diġitali bażiċi. Għalhekk, parti importanti tas-soċjetà Ewropea ma tistax tibbenefika bis-sħiħ mill-opportunitajiet ġodda li joħolqu t-teknoloġiji diġitali. Il-Kummissjoni qed tniedi test online ġdid, li se jgħin lil dawk li wieġbu jifhmu l-punti b’saħħithom u d-dgħufijiet tagħhom u jsibu opportunitajiet ta’ taħriġ xierqa.

Il-fehim tal-kompetenzi diġitali ta’ dak li jkun huwa l-ewwel pass fil-vjaġġ ta’ apprendiment, u t-test jista’ jgħin lill-istudenti jiddeċiedu dwar il-karrieri tagħhom aktar tard, lill-impjegati biex jikbru fil-professjoni tagħhom u lil dawk li qed ifittxu impjieg biex iżidu l-possibbiltajiet tagħhom li jiġu reklutati. Din l-inizjattiva tikkontribwixxi għall-istrateġija tad-Deċennju Diġitali u waħda mill-miri tagħha: li 80 % tal-Ewropej se jkunu mgħammra b’mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi sal-2030.

5 dominji biex tifhem il-livell ta’ ħiliet diġitali tiegħek

L-għodda ta’ awtovalutazzjoni tal-ħiliet diġitali tiegħek hija mfassla b’kont meħud tal-ħtiġijiet u l-esperjenza tal-utent.  Dan jista’ jiġi aċċessat kemm mill-Pjattaforma għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali kif ukoll mill-Europass. It-test huwa disponibbli fi 29 lingwa u jista’ jiġi aċċessat fuq it-telefowns, it-tablets jew il-kompjuters. Il-mistoqsijiet huma bbażati fuq il-Qafas ta’ Kompetenza Diġitali 2.1 (DigComp) u jkopru l-ħames oqsma tiegħu:

  • Informazzjoni u litteriżmu tad-data
  • Komunikazzjoni u kollaborazzjoni
  • Ħolqien ta’ kontenut diġitali
  • Sikurezza
  • Is-soluzzjoni tal-problemi

Meta r-rispondent ilesti t-test, huwa jirċievi r-riżultat globali tiegħu u l-punteġġi f’kull wieħed mill-ħames oqsma ta’ kompetenza ta’ DigComp elenkati hawn fuq. Se jkunu jistgħu jniżżlu rapport u jaħżnu r-riżultati tagħhom fuq il-Pjattaforma tal-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali jew il-profil tal-Europass tagħhom. Barra minn hekk, il-pjattaformi se jissuġġerixxu wkoll opportunitajiet ta’ taħriġ online miftuħa li se jgħinu biex jissaħħu l-ħiliet f’kull wieħed mill-5 dominju. It-test jista’ jsir diversi drabi biex jiġi mmonitorjat il-progress u jintgħażel it-taħriġ it-tajjeb fil-ħin it-tajjeb.

It-test huwa pprovdut bħala software b’sors miftuħ sabiex kwalunkwe organizzazzjoni, kumpanija jew istituzzjoni tkun tista’ tintegra t-test fil-pjattaforma, l-applikazzjoni jew is-servizz tagħha. L-għodda hija r-riżultat ta’ proġett iffinanzjat mill-Parlament Ewropew.