Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicatie

Proefproject: EU-waarnemingspost voor innovatiegericht aanbesteden

Met deze aanbesteding wil de Europese Commissie een waarnemingspost oprichten die nationale beleidskaders/initiatieven en investeringen op het gebied van innovatiegericht aanbesteden in de digitale economie in heel Europa volgt en overheidsinkopers, beleidsmakers en burgers in heel Europa samenbrengt om goede praktijken uit te wisselen. Ondernemers die belangstelling hebben voor deze aanbesteding wordt verzocht uiterlijk op 6 oktober 2022 een inschrijving in te dienen via het elektronische indieningssysteem (e-Submission) dat beschikbaar is op de website TED e-Tendering (ref. CNECT/2022/OP/0055).

Een slim gebruik van overheidsinvesteringen om de invoering van innovatieve oplossingen te versnellen, is van cruciaal belang voor succesvol digitaal en groen economisch herstel. Europa moet een tandje bijsteken om zijn mondiale concurrentiepositie veilig te stellen. Doel is de politieke zichtbaarheid te vergroten en in alle landen in heel Europa een impuls te geven om dit te realiseren. Meer politieke betrokkenheid bij continue regelmatige monitoring in de hele EU kan het effect van de economische herstelplannen versterken. Het kan landen aanmoedigen om hogere ambities vast te stellen voor de modernisering van overheidsdiensten met meer geavanceerde oplossingen, waardoor tegelijkertijd hoogwaardige banen worden gecreëerd, onder meer voor innovatieve start-ups en kmo’s.