Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Oświadczenie o dostępności

Niniejsze oświadczenie dotyczy treści publikowanych na stronie internetowej „Strategia cyfrowa” pod adresem url digital-strategy.ec.europa.eu.

  klawiatura z ikoną dla dostępności

© GOCMEN - iStock Getty Images Plus

Nie ma ona zastosowania do innych treści lub stron internetowych publikowanych w domenie europa.eu lub subdomenach. Te strony internetowe i ich zawartość będą miały własne oświadczenie o dostępności.

Tą stroną internetową zarządza Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej. Jest przeznaczony do użytku jak największej liczby osób, w tym osób niepełnosprawnych.

Powinieneś być w stanie:

 • przeglądanie strony internetowej i odczytywanie lub pobieranie jej treści w formacie HTML lub dokumentów, takich jak pliki PDF i dokumenty MS Office;
 • wyświetlanie obrazów, oglądanie i słuchanie filmów;
 • manipulowanie interaktywnymi mapami;
 • Zapisz się do newsletterów lub powiadomień tematycznych;
 • udostępnianie treści strony internetowej w sieciach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • dostęp do tematycznych kont sieci społecznościowych;
 • skontaktuj się z Komisją w celu uzyskania wszelkiego rodzaju dochodzenia.

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana w sposób zgodny ze standardem technicznym dla stron internetowych i aplikacji mobilnych, EN 301 549 v2.1.2 (.pdf). Jest to ściśle zgodne z poziomem AA określonym w wytycznych w sprawie dostępności treści internetowych (WCAG) w wersji 2.1.

Status zgodności

Ta strona jest częściowo zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1, poziom zgodności „AA”. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Zawartość niedostępna”.

Strona została ostatnio przetestowana 29/04/2022.

Przygotowanie niniejszego oświadczenia

Oświadczenie to zostało przygotowane przez osobę trzecią certyfikującą (zob. art. 3 ust. 1 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523).

Następny przegląd zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Informacje zwrotne

Z zadowoleniem przyjmujemy Państwa opinie na temat dostępności strony internetowej strategii cyfrowej. Daj nam znać, jeśli napotkasz bariery w dostępie:

Staramy się odpowiedzieć na opinie w ciągu 15 dni roboczych.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologią wspomagającą

Strona internetowa „Strategia cyfrowa” została zaprojektowana tak, aby była zgodna ze standardowymi technologiami wspomagającymi.

Specyfikacje techniczne

Dostępność strony internetowej „Strategia cyfrowa” opiera się na następujących technologiach do pracy z konkretną kombinacją przeglądarki internetowej i wszelkimi technologiami wspomagającymi lub wtyczkami zainstalowanymi na komputerze:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Treści niedostępne

Pomimo naszych starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej „Strategia cyfrowa”, zdajemy sobie sprawę z pewnych ograniczeń, które pracujemy nad poprawą.

Poniżej znajduje się opis znanych ograniczeń i potencjalnych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, jeśli napotkasz problem niewymieniony poniżej.

Znane ograniczenia dotyczące strony internetowej „Strategia cyfrowa”:

 1. Interaktywne mapy nie są dostępne dla czytników ekranów i użytkowników klawiatury ani nie są dostępne alternatywy tekstowe; mogą nie mieć wystarczającego kontrastu lub niewłaściwego zachowania podczas powiększania (nakładania) i mogą zawierać pułapkę klawiatury;
 2. Niektóre treści audiowizualne mogą nie zostać zoptymalizowane, w szczególności:
  • Niektóre obrazy mogą pominąć sensowny opis, odwrotnie, obrazy czysto dekoracyjne mogą być widoczne dla czytników ekranu; tytuły wprowadzające filmy mogą nie zawsze mieć znaczenie;
  • Niektóre obrazy mogą nie mieć wystarczającego kontrastu;
  • Niektóre wstępnie nagrane filmy mogą zawierać informacje tekstowe, którym towarzyszy tylko muzyczna ścieżka dźwiękowa, bez towarzyszącej jej narracji ani transkrypcji tekstowej;
 3. Niektóre pliki PDF mogą zawierać błędne znaczniki i niewłaściwe użycie nagłówków;
 4. W niektórych przypadkach wskaźnikiem ostrości powiązania może być niedostateczny kontrast;
 5. W niektórych przypadkach nawigacja na klawiaturze w celu wybrania filtrów może nie działać poprawnie, może zderzyć się z poleceniem czytnika ekranu i może przedstawiać mylące informacje;
 6. Nie wszystkie etykiety poleceń dla czytników ekranu zostały przetłumaczone; przełączanie między językami strony internetowej za pomocą czytników ekranu może być mylące;
 7. Korzystając z menu strony internetowej na urządzeniach mobilnych, użytkownicy korzystający z technologii wspomagających mogą zauważyć rozbieżności podczas korzystania z klawiatury i czytnika ekranu.

Podobne tematy

Dostępność stron internetowych

Dostęp do Internetu

Czym jest dostępność stron internetowych? Dostępność sieci umożliwia wszystkim, w tym osobom...