Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Seminarium internetowe na temat programu prac DIGITAL Europe na 2023 r. – tematy związane z e-zdrowiem

Komisja organizuje internetowe seminarium informacyjne na temat zaproszeń do składania wniosków dotyczących zdrowia w 2023 r. opublikowanych w ramach programu „Cyfrowa Europa”.

Logo programu „Cyfrowa Europa”

Celem tego wydarzenia jest przedstawienie dwóch tematów dotyczących zdrowia w ramach obecnie otwartego zaproszenia do składania wniosków.  Podczas tej dwugodzinnej sesji informacyjnej Komisja Europejska omówi tematy związane z przestrzenią danych dotyczących zdrowia na temat sfederowanej europejskiej infrastruktury dla jednostek intensywnej opieki (ICU) i genomu Europy. Ponadto wkrótce przedstawiony zostanie temat zamówień związanych z platformą zaawansowanych modeli wirtualnych bliźniaków ludzkich (VHT).

Porządek obrad

20czerwca w godz. 10.00–12.00

Godz. 10.00–10.05 Powitanie i porządek obrad

10:05–10:20 Wprowadzenie do programu prac DIGITAL na 2023 r.

10:20–10:40 DANE CYFROWE-2023-CLOUD-AI-04-ICU

                         Dane dotyczące europejskiej infrastruktury intensywnej opieki (ICU)

GODZ. 10.40–11.00 DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME

                          Genom Europy

11:20–11:40 Sesja pytań i odpowiedzi

11:40–11:55 Platforma modeli zaawansowanych wirtualnych bliźniaków ludzkich (VHT)

11.55–12:00 Uwagi końcowe

Organizator: Komisja Europejska, DG ds. Łączności, e-Zdrowie, Dział Dobrostanu i Starzenia się (H3)

Dalsze informacje

Program „Cyfrowa Europa”

Sposoby dołączenia

Dołącz do linku do posiedzenia

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m76a9c2c711d50ed13b491b14e7292320

Wtorek, 20 czerwca 2023 r., godz. 10.00:00 2:00 (UTC +02:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż

Numer posiedzenia: 2740 615 5951

Hasło: xaP9Nm5mJ*2 (92796656 telefonów)

Dołącz do systemu wideo

Dial 27406155951@ecconf.webex.com

Można również wybrać numer 62.109.219.4 i podać numer posiedzenia.

Dołącz telefonicznie

+32-262-00867 Belgia Opłata

+352-2730-0072 Opłata luksemburska

Kod dostępu: 274 061 55951

Pliki do pobrania

Webinar DEP WP 2023 presentation 20 June 2023
Pobierz