Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Biblioteka

Opcje wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania (3210)


POLITYKA I PRAWODAWSTWO |
Wytyczne dotyczące umiejętności korzystania z mediów

Niniejszy dokument stanowi zbiór wytycznych dla państw członkowskich dotyczących informowania o umiejętności korzystania z mediów i dzielenia się najlepszymi praktykami w tym zakresie.