Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Konsultacje

Opcje wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania (154)

Highlight


KONSULTACJE |
Konsultacje publiczne w sprawie wdrożenia aktu o rynkach cyfrowych

Projekt rozporządzenia wykonawczego, który jest obecnie dostępny do wiadomości publicznej, zawiera szczegółowe informacje na temat aspektów proceduralnych związanych z egzekwowaniem aktu o rynkach cyfrowych, takich jak prawo stron do bycia wysłuchanymi i dostępu do akt, a także elementy zawarte w formularzach zgłoszeniowych.

KONSULTACJE |
Akt dotyczący cyberodporności

Produkty i usługi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stwarzają możliwości dla gospodarek i społeczeństw UE w obliczu nowych wyzwań. Gdy wszystko jest połączone, cyberincydent może wpływać na cały ekosystem i zakłócać działalność gospodarczą lub społeczną.

KONSULTACJE |
Odpowiedzialność cywilna – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji

Celem niniejszych konsultacji publicznych jest: potwierdzenie znaczenia kwestii zidentyfikowanych w przeprowadzonej w 2018 r. ocenie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (np. kwestii, w jaki sposób należy stosować dyrektywę do produktów w kontekście gospodarki cyfrowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz zgromadzenie informacji i opinii dotyczących sposobów na udoskonalenie tej dyrektywy (sekcja I); Zgromadzenie informacji dotyczących konieczności i możliwych sposobów rozwiązania kwestii związanych konkretnie ze szkodami spowodowanymi przez systemy sztucznej inteligencji, co