Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Komisja przedstawia nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Komisja przedstawiła zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Ten pakiet dotyczący łączności cyfrowej ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat konkretnych propozycji z zainteresowanymi stronami, państwami członkowskimi i podobnie myślącymi partnerami na temat tego, jak kształtować przyszłą politykę UE. Przyszła konkurencyjność europejskiej gospodarki zależy od zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i powszechna łączność jest niezbędna do wdrożenia technologii, które wprowadzą nas w świat jutra.