Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Cyfrowe prawa i zasady: Przewodniczący Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady podpisują deklarację europejską

    Digital principles at the heart of the digital decade

Deklaracja zaproponowana przez Komisję w styczniu tego roku jest wyrazem zaangażowania UE na rzecz pewnej, bezpiecznej i zrównoważonej transformacji cyfrowej, która stawia ludzi na pierwszym miejscu, zgodnie z podstawowymi wartościami UE i prawami podstawowymi.