Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Otwarte konsultacje rynkowe: PCP dotyczący pacjentów przewlekle chorych na obszarach wiejskich

Grupa nabywców CRANE złożona z świadczeniodawców opieki zdrowotnej (SE, ES, NO) zaprasza potencjalnie zainteresowanych oferentów do udziału w otwartych konsultacjach rynkowych w okresie od kwietnia do maja 2022 r. w ramach przygotowań do zbliżających się zamówień przedkomercyjnych.

Zdjęcie przedstawia słowa CRANE w czarnym tekście

Obejmuje on wydarzenia grupowe online, indywidualne spotkania z potencjalnymi oferentami oraz kwestionariusz internetowy. Celem jest zainicjowanie rozwoju nowych rozwiązań cyfrowych w celu ułatwienia świadczenia skutecznych, wydajnych i przyjaznych dla użytkownika usług opartych na danych, aby umożliwić samoopieka się nad chorobami przewlekłymi dla europejskiej ludności wiejskiej. Wyzwaniem jest znalezienie właściwej równowagi między prywatnością a ochroną danych, korzystaniem z usług opartych na danych, jak największym wykorzystaniem internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, czujników itp.

Szczegó³owe informacje