Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Občania

Občania a návštevníci obcí v Európskej únii budú môcť vďaka iniciatíve WiFi4EU čoskoro využívať bezplatné Wi-Fi pripojenie na verejných miestach. Vaša obec môže od Európskej komisie získať poukaz na pokrytie nákladov na inštaláciu Wi-Fi.

    " "

Čo je WiFi4EU?

WiFi4EU je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zabezpečiť verejné pripojenie Wi-Fi v obciach. Junckerova Komisia si v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh dala za cieľ zlepšiť pripojiteľnosť v celej Európe. Iniciatíva WiFi4EU je výsledkom tejto ambície. Zámerom tejto iniciatívy je vytvoriť celoeurópsku sieť verejných hotspotov pre Európanov žijúcich v obciach v celej Európskej únii.

Ako môžete mať prospech z iniciatívy WiFi4EU?

Vaša obec môže požiadať o poukaz v hodnote 15 000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu hotspotu Wi-Fi vo vašej obci. V prípade, že vaša obec získa poukaz, bude v nej nainštalovaný hotspot WiFi4EU na obdobie najmenej troch rokov. Všetci miestni obyvatelia a návštevníci tak budú mať bezplatne prístup k internetu.

WiFi4EU – Pre vás zadarmo

Wifi4EU budete môcť používať úplne zadarmo. Podľa pravidiel stanovených Európskou komisiou nebudú počas trojročného obdobia viazanosti povolené v súvislosti so sieťou WiFiEU žiadne poplatky alebo iné nepriame formy úhrady vo forme reklám alebo zveľaďovania údajov (data farming).

WiFi4EU – Vaše spojenie

Pripojenie k sieti WiFi4EU bude veľmi jednoduché. Podľa pokynu Európskej komisie musí byť označenie siete (jej SSID) „WiFi4EU“. Bude to platiť celoplošne a vďaka tomu budú hotspoty WiFi4EU rozpoznateľné v celej Európe. Pri prvom pripojení sa k bezplatnej sieti Wi-Fi budete presmerovaní na zabezpečenú prihlasovaciu stránku (prihlasovací portál). Budete sa môcť prihlásiť pomocou jednoduchého kliknutia. Po pripojení sa k sieti Wi-Fi môžete voľne surfovať cez WiFi4EU. Výhodou je, že ak sa odpojíte a opätovne pripojíte do 12 hodín, nebudete sa musieť opätovne prihlásiť.

Napíšte nám

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

WiFi4EU | Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Pozri aj

WiFi4EU: Obce

Ako obec na území Európskej únie môžete požiadať o poukaz v rámci iniciatívy WiFi4EU. Poukazy, z ktorých každý má hodnotu 15 000 EUR, umožnia vašej obci nainštalovať bezplatné verejné pripojenie Wi-Fi.

WiFi4EU: Spoločnosti poskytujúce služby inštalácie Wi-Fi zariadení

V rámci iniciatívy WiFi4EU sa vo verejných priestoroch v miestnych komunitách po celej Európe vytvoria tisíce hotspotov Wi-Fi, ktoré budú umožňovať bezplatné pripojenie na internet. Ak ste spoločnosťou poskytujúcou služby inštalácie Wi-Fi zariadení a chcete sa o tejto iniciatíve...