Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Граждани

Гражданите и гостите на общини в Европейския съюз скоро ще могат да се възползват от безплатен безжичен интернет на обществени места благодарение на инициативата WiFi4EU. Вашата община може да кандидатства за ваучер за покриване на разходите за инсталиране на Wi-Fi благодарение на Европейската комисия.

    " "

Какво представлява WiFi4EU?

WiFi4EU е инициатива на Европейската комисия за предоставяне на публичен Wi-Fi достъп на общини. В рамките на стратегията за цифров единен пазар комисията „Юнкер“ полага усилия за подобряване на интернет връзките в Европа. Инициативата WiFi4EU е резултат от работата за постигането на тази цел. Чрез WiFi4EU ще бъде създадена общоевропейска мрежа от публични точки за достъп за европейците в общини в Европейския съюз.

Използване на WiFi4EU

Вашата община може да кандидатства за ваучер на стойност 15 000 евро, който покрива разходите за инсталирането на Wi-Fi точка за достъп във вашия град. Ако кандидатурата е успешна, вашата община ще разполага с WiFi4EU точка за достъп за период от минимум 3 години. Така всички местни жители и посетителите ще имат безплатен достъп до интернет.

WiFi4EU — Безплатно за вас

Използването на WiFi4EU точките за достъп ще бъде напълно безплатно. Правилата, определени от Европейската комисия, гарантират, че през тригодишния период на ангажимента с WiFi4EU няма да се допуска нито парично, нито каквото и да било друго непряко плащане чрез рекламиране или събиране на данни.

WiFi4EU — Как да се свържете

Свързването с WiFi4EU мрежата ще става много просто. Европейската комисия е разпоредила, че името на мрежата (нейният SSID) трябва да бъде „WiFi4EU“. Това ще бъде така навсякъде, като по този начин WiFi4EU точките за достъп ще бъдат разпознаваеми в цяла Европа. Когато се свързвате с мрежата за безплатен Wi-Fi за първи път, ще бъдете пренасочен към сигурна страница за достъп (портал за достъп). Ще можете да се регистрирате с помощта на опростена функция за свързване с едно щракване. След като се свържете с мрежата за безжичен интернет, можете да сърфирате свободно с помощта на WiFi4EU! Нещо повече — ако излезете и отново влезете в мрежата в рамките на 12 часа, няма да е необходимо отново да се идентифицирате в системата.

Пишете ни

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Съдържание по темата

Обща картина

WiFi4EU | Безплатен интернет за европейците

Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Вижте също

Wifi4EU: Общини

Общините в Европейския съюз имат право да кандидатстват за ваучер в рамките на инициативата WiFi4EU. Ваучерите, всеки от които е на стойност 15 000 евро, ще послужат за предоставяне на безплатен интернет на общността.

WiFi4EU: Дружества за инсталиране на Wi-Fi

WiFi4EU е инициатива за създаване на хиляди точки за достъп до безжичен интернет, предоставящи безплатна връзка на обществени места в общини в цяла Европа. Вие сте дружество за инсталиране на Wi-Fi и искате да научите повече за инициативата WiFi4EU и нейните технически...