Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pripojiteľnosť

Cieľom EÚ je, aby bola Európa do roku 2030 najprepojenejším kontinentom.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Nepretržité pripojenie je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Všetci zdieľame túžbu zostať v kontakte s druhými, bez ohľadu na to, ako sme od seba ďaleko. Táto túžba bola ešte silnejšia počas pandémie COVID-19, keďže mnohí z nás boli dlho odlúčení od svojich blízkych.

Pripojiteľnosť nám umožňuje spojiť sa s ostatnými bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzajú. Dáva nám do rúk nespočetné možnosti: najnovšie správy si môžeme prečítať kedykoľvek a kdekoľvek sa nám to hodí, môžeme sledovať online kurzy, učiť sa nové zručnosti a poradiť sa s profesormi a odborníkmi bez ohľadu na to, ako sú ďaleko. Ďalej môžeme prehliadať online trhy, aby sme našli najvhodnejšie výrobky a služby alebo ponúkali vlastné produkty zákazníkom na celom svete.

EÚ prijala na zlepšenie pripojiteľnosti opatrenia v mnohých oblastiach. Zrušila poplatky za roaming, vďaka čomu môžeme svoje predplatené mobilné služby využívať na cestách po celej EÚ bez dodatočných nákladov. Z programu WIFI4EU sa financovalo zriadenie bezplatných Wi-Fi hotspotov v miestnych komunitách.

EÚ tiež poskytuje finančné prostriedky, vypracúva technické usmernenia a spája odborníkov na podporu verejnej správy a podnikov, ktoré sa usilujú o zlepšenie sieťového pokrytia a o zavedenie sietí 5G v celej Európe.

V súčasnosti sa dôraz kladie na to, aby v Európe vznikli harmonizované pravidlá pre služby v oblasti pripojiteľnosti, aby sme mohli využívať rovnaké výhody bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzame. Opatrenia na úrovni EÚ takisto pomáhajú prinášať spotrebiteľom väčší výber, znižovať účty a zavádzať vyššiu úroveň služieb.

Medzi opatrenia, ktoré sa už prijali na úrovni EÚ, patria:

  • zavedenie európskeho kódexu elektronických komunikácií, v ktorom sa stanovujú jasné pravidlá uplatniteľné v celej Európe,
  • podpora bezdrôtových sietí, ako je 5G, prostredníctvom programu politiky rádiového frekvenčného spektra,
  • zrušenie poplatkov za roaming v EÚ a stanovenie cenového stropu pre komunikácie v rámci EÚ,
  • usporadúvanie celosvetových diskusií o rozvoji a správe internetu.

Hlavným cieľom pripojiteľnosti v digitálnom desaťročí je, aby každá európska domácnosť mala prístup k pokrytiu vysokorýchlostným internetom do roku 2025 a ku gigabitovému pripojeniu do roku 2030.

Latest News

EVENT |
5G pre spustenie inteligentných komunít

V utorok 25. apríla by vás platforma na podporu inteligentných komunít 5G v mene Európskej komisie chcela pozvať na úvodné podujatie 5G pre inteligentné komunity.

Súvisiaci obsah

Hlbší pohľad

Kódex elektronickej komunikácie EÚ

Politika EÚ v oblasti elektronických komunikácií zlepšuje hospodársku súťaž, stimuluje inovácie a posilňuje práva spotrebiteľov na európskom jednotnom trhu.

Nástroj Connectivity Toolbox

Súbor nástrojov na konektivitu ponúka usmernenia pre zavádzanie sietí optických vlákien a sietí 5G. Tieto siete ponúknu významné hospodárske príležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrôtovej komunikácie

Bezdrôtová komunikácia prostredníctvom verejných alebo súkromných sietí využíva rádiové spektrum, t. j. rozsah rádiových vĺn, na prenos informácií. Takáto komunikácia môže byť medzi ľuďmi, ľuďmi a strojmi alebo systémami („veci“ všeobecnejšie) alebo medzi vecami. V tejto...

112: Núdzové číslo EÚ

Potrebujete pomoc? 112 je váš život zachraňujúci číslo! Číslo 112 je európske číslo tiesňového volania, ktoré je bezplatne dostupné všade v EÚ.

Roaming: pripojenie kdekoľvek v EÚ bez príplatku

Pri cestovaní po celej EÚ môžete svoj telefón použiť na hovory, textové správy a používanie údajov tak, ako to robíte doma. Zápisnice z hovorov, SMS správ a údajov, ktoré používate v zahraničí v EÚ, sa účtujú rovnako ako doma.

WIFI4EU

WiFi4EU

Iniciatíva WiFi4EU podporuje bezplatný prístup k Wi-Fi pripojeniu pre občanov na verejných...