Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Spoločné vyhlásenie mobilných operátorov EÚ a Moldavska o znížení poplatkov za roaming

Prevádzkovatelia z Európskej únie a Moldavskej republiky podpísali vyhlásenie o znížení roamingových poplatkov pre občanov cestujúcich medzi týmito dvoma oblasťami.

Európska komisia a moldavské orgány uľahčili dobrovoľné vyhlásenie medzi mobilnými operátormi, ktorým sa v krátkodobom horizonte zabezpečia nižšie roamingové tarify medzi EÚ/EHP a Moldavskou republikou.

Vďaka vyhláseniu budú môcť občania cestujúci medzi EÚ/EHP a Moldavskou republikou od 1. januára 2024 využívať znížené roamingové sadzby za roamingové tarify hlasového volania a dátové roamingové tarify.

Zaväzujú sa okrem iného:

  • zavedenie cenovo dostupných maloobchodných roamingových ponúk do 1. januára 2024 pre koncových používateľov cestujúcich medzi EÚ/EHP a Moldavskou republikou;
  • jednomyseľne sa dohodli na hornej hranici maloobchodných cien, ktorá sa má oznámiť najneskôr do 1. októbra 2023,
  • najneskôr do 15. novembra posúdi, či je veľkoobchodný roamingový strop potrebný na to, aby sa umožnilo poskytovanie roamingových služieb na úrovni dohodnutého cenového stropu alebo pod ním.

Vyhlásenie je dobrovoľné a zostáva otvorené pre subjekty z EÚ/EHP a moldavské subjekty, ktoré chcú kedykoľvek podpísať.

Stiahnuť vyhlásenie (aktualizované 5. júla 2023)