Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Gemensamt uttalande från EU och moldaviska mobiloperatörer om att sänka roamingavgifterna

Operatörer från Europeiska unionen och Moldavien har undertecknat en förklaring om lägre roamingavgifter för medborgare som reser mellan de 2 områdena.

Europeiska kommissionen och de moldaviska myndigheterna underlättade en frivillig deklaration mellan mobiloperatörerna som kommer att säkerställa lägre roamingavgifter mellan EU/EES och Moldavien på kort sikt.

Tack vare förklaringen kommer medborgare som reser mellan EU/EES och Moldavien från och med den 1 januari 2024 att kunna dra nytta av lägre roamingtaxor för röstsamtal och dataroamingtaxor.

De åtar sig bland annat att

  • senast den 1 januari 2024 införa roamingerbjudanden i slutkundsledet för slutanvändare som reser mellan EU/EES och Republiken Moldavien.
  • enhälligt komma överens om ett övre pristak i slutkundsledet, som ska tillkännages senast den 1 oktober 2023,
  • en bedömning av huruvida ett tak för roaming i grossistledet behövs för att möjliggöra tillhandahållande av roamingtjänster på eller under det överenskomna pristaket senast den 15 november.

Förklaringen är frivillig och är öppen för EU/EES och moldaviska aktörer som vill underteckna när som helst.

Ladda ner deklarationen (uppdaterad den 05 juli 2023)