Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Nový prístup zameraný na dosiahnutie celosvetového vedúceho postavenia v oblasti noriem EÚ podporujúcich hodnoty a odolný, zelený a digitálny jednotný trh

Komisia tento týždeň predstavila novú stratégiu normalizácie, v ktorej načrtla náš prístup k normám v rámci jednotného trhu, ako aj na celom svete.

graphic showing people in discussion and differnet gears with text law, transparency, rules, requirements, regulations, standards

iStock photo Getty Images plus