Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Nový přístup k zajištění celosvětového vedoucího postavení norem EU podporujících hodnoty a odolný, zelený a digitální jednotný trh

Komise tento týden předložila novou normalizační strategii, která nastiňuje náš přístup k normám v rámci jednotného trhu i v celosvětovém měřítku.

graphic showing people in discussion and differnet gears with text law, transparency, rules, requirements, regulations, standards

iStock photo Getty Images plus