Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Nowe podejście do wiodącej roli norm UE wspierających wartości oraz odporny, zielony i cyfrowy jednolity rynek