Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Uus lähenemisviis toetab ELi standardite juhtpositsiooni maailmas, et edendada väärtuspõhisust ning vastupidavat, rohelist ja digitaalset ühtset turgu

Komisjon esitas sel nädalal uue standardimisstrateegia, milles kirjeldatakse meie lähenemisviisi standarditele nii ühtsel turul kui ka kogu maailmas.

graphic showing people in discussion and differnet gears with text law, transparency, rules, requirements, regulations, standards

iStock photo Getty Images plus