Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski oblak za odprto znanost (EOSC)

Evropski oblak za odprto znanost (EOSC) podpira upravljanje raziskovalnih podatkov, da se zagotovi dostop znanstvenikov do podatkovno vodene znanosti.

    Evropski oblak odprte znanosti: združevanje sedanjih in prihodnjih podatkovnih infrastruktur, infografika s primeri

Namen evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC), ki podpira politiko odprte znanosti EU, je dati EU vodilno vlogo v svetu pri upravljanju raziskovalnih podatkov in zagotoviti, da evropski znanstveniki v celoti izkoristijo prednosti podatkovno vodene znanosti.

EOSC je tudi del evropske podatkovne strategije, katere cilj je, da bi EU postala vodilna v podatkovno vodeni družbi. Evropskim raziskovalcem, inovatorjem, podjetjem in državljanom bo prek zaupanja vrednega in odprtega porazdeljenega podatkovnega okolja in s tem povezanih storitev zagotovil nemoten dostop in zanesljivo ponovno uporabo raziskovalnih podatkov.

Prednostne naloge za vzpostavitev EOSC skupaj določita Evropska komisija in Združenje EOSC prek sonačrtovanega evropskega partnerstva (partnerstvaEOSC) v strateškem programu za raziskave in inovacije ( SRIA). ProgramObzorje Evropa še naprej podpira gradnjo EOSC na podlagi izhodišča, ki se je začelo v okviru programa Obzorje 2020.

Portal EOSC omogoča dostop do informacij in virov v EOSC. Vzdržuje jo EOSC Future, ki povezuje druge raziskovalne portale, vire in storitve, da bi se odzvali na potrebe širokega spektra raziskovalcev. Zagotavljanje storitev je okrepljeno z EGI-ACE, DICE, OpenAIRE Nexus, C-SCALE in Reliance.

Osnovna infrastruktura EOSC prek javnih naročil

Da bi izkoristili znatna prizadevanja na področju raziskav in inovacij, bo Evropska komisija v okviru določb programa Obzorje Evropa, raziskovalne infrastrukture in delovnega programa za obdobje 2021–2022 naročila polno operativno omogočitveno infrastrukturo za EOSC.

Zlasti bi morala naročena infrastruktura EOSC:

  • biti robustni, varni, razširljivi, prilagodljivi in osredotočeni na uporabnika;
  • stalno izboljševati in nadgrajevati po povratnih informacijah uporabnikov in najsodobnejših osnovnih tehnologijah;
  • zagotavljanje visoke kakovosti upravljanja storitev v skladu z industrijskimi standardi in
  • zagotovite vrhunsko uporabniško izkušnjo, uporabnost in enostavnost uporabe za zelo veliko število uporabnikov, s funkcijami, ki so na voljo 24/7.

Javni razpis ESOC vabi udeležence na trgu iz industrije in raziskovalne skupnosti, da razvijejo sklop inovativnih, modularnih, prilagodljivih in kompozitnih storitev za najrazličnejše uporabnike iz raziskovalnih skupnosti in širše.

Predhodno informativno obvestilo (PIN) je bilo objavljeno na TED (Tenders Electronic Daily).

Predhodno odprto posvetovanje o trgu je potekalo prek dveh zaporednih spletnih seminarjev v torek, 31. maja 2022, in v četrtek, 9. junija 2022. Dostop do posnetkov spletnega seminarja in povzetek prispevkov, zbranih na tej strani.

Evropska komisija je 20. decembra 2022 objavila obvestilo o naročilu za izgradnjo, uvedbo in upravljanje omogočitvene infrastrukture in storitev proizvodnega razreda za EOSC, ki bo zagotovila dostop do bogatega portfelja podatkov FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Interoperable in Reusable) in interoperabilnih storitev profesionalne kakovosti.Vse informacije o obsegu in pogojih tega javnega naročanja so na voljo na spletiščuTED eTendering. 

Neodvisno preverjanje in potrjevanje EOSC platforme Service Dbo ločeno naročeno.

Ozadje

Komisija namerava sprostiti potencial za ponovno uporabo različnih vrst podatkov in olajšati njihov prosti pretok prek meja, da bi dosegla evropski enotni digitalni trg v korist gospodarstva in družbe.

EOSC je temeljni dejavnik odprte znanosti in digitalne preobrazbe znanosti. Ponuja možnost dostopa in ponovne uporabe vseh javno financiranih raziskovalnih podatkov v Evropi, v znanstvenih disciplinah in državah. Z združevanjem obstoječih raziskovalnih podatkovnih infrastruktur EOSC spodbuja nacionalne naložbe in dodaja vrednost v smislu obsega, interdisciplinarnosti in hitrejših inovacij.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Digitalne javne storitve in okolja

Komisija uporablja digitalne tehnologije za izboljšanje javnih storitev in razvoj pametnih mest.

Glej tudi

Pametna mesta in skupnosti

Evropska komisija sodeluje s pametnimi mesti in skupnostmi pri reševanju lokalnih izzivov, zagotavljanju boljših storitev za državljane in doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora.

Storitve zaupanja

EU je uvedla pravila za okrepitev storitev zaupanja in zagotovitev varnosti naših spletnih dejavnosti po vsej EU.

Elektronski podpisi

Direktiva o elektronskem podpisu je vzpostavila pravni okvir na evropski ravni za elektronske podpise in storitve overjanja.

Elektronska identifikacija

Elektronska identifikacija (eID) je eno od orodij za zagotavljanje varnega dostopa do spletnih storitev in varnejše izvajanje elektronskih transakcij.

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.