Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski oblak za odprto znanost (EOSC)

Evropski oblak za odprto znanost (EOSC) se zavzema za upravljanje in uporabo raziskovalnih podatkov, da bi znanstvenikom zagotovil dostop do podatkovno vodene znanosti.

    Evropski oblak odprte znanosti: združevanje sedanjih in prihodnjih podatkovnih infrastruktur, infografika s primeri

Cilj evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC), ki podpira politiko EU na področju odprte znanosti, je dati EU vodilno vlogo v svetu na področju upravljanja raziskovalnih podatkov in zagotoviti, da bodo evropski znanstveniki v celoti uživali koristi podatkovno vodene znanosti.

EOSC je tudi del evropske podatkovne strategije, katere cilj je, da EU postane vodilna v podatkovno vodeni družbi. Evropskim raziskovalcem, inovatorjem, podjetjem in državljanom bo zagotovila nemoten dostop in zanesljivo ponovno uporabo raziskovalnih podatkov prek zaupanja vrednega in odprtega podatkovnega okolja ter povezanih interoperabilnih storitev.

Prednostne naloge za vzpostavitev EOSC skupaj določita Evropska komisija in Združenje EOSC prek soprogramiranega evropskega partnerstva (partnerstva EOSC) v strateškem programu za raziskave in inovacije (SRIA). ProgramObzorje Evropa še naprej podpira vzpostavitev EOSC na podlagi izhodišča, ki se je začelo v programu Obzorje 2020.

Jedrne storitve in storitve izmenjave EOSC, vključno s portalom EOSC, so bile razvite z vrsto vodilnih raziskovalnih in inovacijskih ukrepov, financiranih v okviru cilja INFRAEOSC delovnega programa za raziskovalne infrastrukture programa Obzorje Evropa, ki je bil nedavno konsolidiran v okviru projekta EOSC Future. Program Obzorje Evropa še naprej financira razvoj naslednje generacije funkcij in storitev EOSC, hkrati pa zagotavlja popolnoma operativno infrastrukturno vozlišče EOSC (imenovano vozlišče EU EOSC) v proizvodnji kot rezultat ukrepa javnega naročanja, ki se je začel izvajati leta 2022. 

Infrastrukturno vozlišče EOSC prek javnih naročil

Da bi se izkoristila znatna prizadevanja na področju raziskav in inovacij, je Evropska komisija v okviru določb programa Obzorje Evropa, raziskovalnih infrastruktur in delovnega programa za obdobje 2021–2022 naročila popolnoma operativno infrastrukturno vozlišče za EOSC.

Podrobnosti o ukrepu javnega naročanja

Upravljane storitve vozlišča EU EOSC predstavljajo večdisciplinarni in večnacionalni nabor znanstvenih podatkov/storitev na evropski ravni za vse uporabnike raziskav in znanstvenike državljanov. Do leta 2027 so minimalne izvedljive storitve v lasti ES, ureja pa jih tristransko upravljanje EOSC (Evropska komisija, združenje EOSC in predstavniki držav članic/pridruženih držav). O prihodnji odgovornosti se razpravlja z zainteresiranimi stranmi.

Zlasti ima naročeno vozlišče EU EOSC naslednje vrednosti: 

  • Spodbuja oblikovanje „spleta podatkov FAIR in interoperabilnih storitev“ (v nadaljnjem besedilu: federacija EOSC) v okviru politike odprte znanosti.
  • Postavlja „semena v zemljo“ z operacionalizacijo prvega priznanega vozlišča EOSC na evropski ravni za obdobje prvih treh let delovanja.
  • Ponuja osnovne storitve za znanstvenoraziskovalne infrastrukture za združevanje (tj. osrednje storitve EOSC, kot so: enotni podpis, katalogi, graf znanja, potek dela aplikacije, spremljanje, računovodstvo, služba za pomoč uporabnikom in skupne horizontalne storitve, ki jih lahko uporabljajo (tj. storitve izmenjave EOSC, kot so: izračun, vsebniki, prenos podatkov, zvezki, skupna raba datotek, odprti raziskovalni podatki).
  • Določa pot in načrt (tj. okvir za arhitekturo in interoperabilnost EOSC) za druge potencialne operaterje vozlišča EOSC, da se pridružijo federaciji.

Vozlišče EU EOSC ima odprt koncept in je le prvo vozlišče zveze. Nacionalni, regionalni in/ali tematski ponudniki storitev ter avtonomna vozlišča EOSC se lahko povežejo z federacijo prek vzpostavljenih okvirov in politik interoperabilnosti. Uporaba posrednika Simpl (Smart Middleware) zagotavlja povezljivost z drugimi industrijskimi podatkovnimi prostori. Sredstva EuroHPC se lahko ponudijo tudi federaciji EOSC.

Ozadje

Komisija namerava sprostiti potencial za ponovno uporabo različnih vrst podatkov in olajšati njihov prosti čezmejni pretok, da bi dosegla evropski enotni digitalni trg v korist gospodarstva in družbe.

EOSC je temeljni dejavnik odprte znanosti in digitalne preobrazbe znanosti. Omogoča dostop do vseh javno financiranih raziskovalnih podatkov v Evropi, v znanstvenih disciplinah in državah ter njihovo ponovno uporabo. EOSC z združevanjem obstoječih raziskovalnih podatkovnih infrastruktur spodbuja nacionalne naložbe in dodaja vrednost v smislu obsega, interdisciplinarnosti in hitrejših inovacij.

Najnovejše novice

NEWS ARTICLE |
Komisija razglasi zmagovalce javnega naročila EOSC

GD Evropske komisije za povezljivost je danes razkril zmagovalce javnega razpisa z naslovom „Managed Services for the European Open Science Cloud Platform (EOSC)“ (Ref. CNECT/LUX/2022/CD/0023), objavljenega v okviru delovnega programa Obzorje Evropa za leto 2022.

Povezane vsebine

Širša slika

Digitalne javne storitve in okolja

Komisija uporablja digitalne tehnologije za izboljšanje javnih storitev in razvoj pametnih mest.

Glej tudi

Pametna mesta in skupnosti

Evropska komisija sodeluje s pametnimi mesti in skupnostmi pri reševanju lokalnih izzivov, zagotavljanju boljših storitev za državljane in doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora.

Storitve zaupanja

EU je uvedla pravila za okrepitev storitev zaupanja in zagotovitev, da je naša spletna dejavnost varna po vsej EU.

Elektronski podpisi

Direktiva o elektronskem podpisu je vzpostavila pravni okvir na evropski ravni za elektronske podpise in storitve overjanja.

Elektronska identifikacija

Elektronska identifikacija je eno od orodij za zagotavljanje varnega dostopa do spletnih storitev in varnejše izvajanje elektronskih transakcij.

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.