Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europese open wetenschapscloud (EOSC)

De European Open Science Cloud (EOSC) is voorstander van het beheer van onderzoeksgegevens om de toegang van wetenschappers tot datagestuurde wetenschap te garanderen.

    Europese open science cloud: het samenbrengen van huidige en toekomstige data-infrastructuren, infographic met voorbeelden

De European Open Science Cloud (EOSC) ondersteunt het EU-beleid inzake open wetenschap en heeft tot doel de EU een mondiaal voortrekkersrol te geven in het beheer van onderzoeksgegevens en ervoor te zorgen dat Europese wetenschappers ten volle profiteren van de voordelen van datagestuurde wetenschap.

EOSC maakt ook deel uit van de Europese datastrategie, met als doel van de EU een leider te maken in een datagestuurde samenleving. Het zal Europese onderzoekers, innovators, bedrijven en burgers naadloze toegang en betrouwbaar hergebruik van onderzoeksgegevens bieden via een vertrouwde en open gedistribueerde gegevensomgeving en aanverwante diensten.

De prioriteiten voor het opbouwen van EOSC worden gezamenlijk vastgesteld door de Europese Commissie en de EOSC Association via het medegeprogrammeerde Europees Partnerschap (het EOSC-partnerschap) in de strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA). Horizon Europe blijft de opbouw van EOSC ondersteunen op basis van de basislijn die in het Horizon 2020 -programma is begonnen.

De EOSC Portal biedt een toegangspoort tot informatie en bronnen in EOSC. Het wordt onderhouden door de EOSC Future die andere onderzoeksportalen, -bronnen en -diensten met elkaar verbindt om in te spelen op de behoeften van een breed scala aan onderzoekers. De dienstverlening wordt versterkt door EGI-ACE, DICE, OpenAIRE Nexus, C-SCALE en Reliance.

EOSC Core Infrastructure door overheidsopdrachten

Om te profiteren van de aanzienlijke inspanningen op het gebied van onderzoek en innovatie, zal door de Europese Commissie volledig operationele ondersteunende infrastructuur voor EOSC worden aangekocht als onderdeel van de bepalingen van Horizon Europa, onderzoeksinfrastructuren en werkprogramma 2021-2022.

De aangekochte EOSC-infrastructuur moet met name:

  • robuust, veilig, schaalbaar, flexibel en gebruikersgericht zijn;
  • voortdurend worden verbeterd en verbeterd na feedback van gebruikers en de state-of-the-art van de onderliggende kerntechnologieën;
  • bieden hoge kwaliteit van service management in overeenstemming met industriële normen en
  • zorg voor een superieure gebruikerservaring, gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak voor een zeer groot aantal gebruikers, met functionaliteiten die 24/7 beschikbaar zijn.

De aanbesteding van ESOC Procurement nodigt marktspelers uit de industrie en de onderzoeksgemeenschap uit om een reeks innovatieve, modulaire, aanpasbare en composeerbare diensten te ontwikkelen voor een breed scala aan gebruikers uit de onderzoeksgemeenschappen en daarbuiten.

De Prior Information Notice (PIN) is gepubliceerd op TED (Tenders Electronic Daily).

De voorlopige open marktraadpleging vond plaats via twee opeenvolgende webinars op dinsdag 31 mei 2022 en op donderdag 9 juni 2022. U vindt toegang tot de webinar opnames en de samenvatting van de input verzameld op deze pagina.

Op 20 december 2022 heeft de Europese Commissie de aankondiging van het contract gelanceerd voor de bouw, implementatie en exploitatie van een productiegerichte infrastructuur en diensten voor EOSC, die toegang zalbiedentot een rijke portfolio van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) en interoperabele diensten van professionele kwaliteit. Alle informatie over de omvang en voorwaarden van deze aanbesteding is beschikbaar op de website vanTED eTEndering. 

De onafhankelijke verificatie en validatie van het EOSC Platform Service Delivery zal afzonderlijk worden aangekocht.

Achtergrond

De Commissie is voornemens het hergebruikpotentieel van verschillende soorten gegevens te ontsluiten en het vrije verkeer ervan over de grenzen heen te vergemakkelijken om een Europese digitale eengemaakte markt tot stand te brengen, ten behoeve van de economie en de samenleving.

EOSC is een fundamentele enabler van open wetenschap en van de digitale transformatie van de wetenschap. Het biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en hergebruiken van alle door de overheid gefinancierde onderzoeksgegevens in Europa, in wetenschappelijke disciplines en landen. Door bestaande onderzoeksdata-infrastructuren te bundelen, maakt EOSC gebruik van nationale investeringen en voegt het waarde toe in termen van schaal, interdisciplinariteit en snellere innovatie.

Laatste nieuws

CALL FOR TENDERS |
Beheerde diensten voor het Europees platform voor open wetenschapscloud

De Europese Commissie heeft de aankondiging van een opdracht gelanceerd voor de bouw, uitrol en exploitatie van een productie-ondersteunende infrastructuur en diensten voor de Europese open wetenschapscloud (Europese openwetenschapscloud).

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Digitale overheidsdiensten en omgevingen

De Commissie gebruikt digitale technologieën om overheidsdiensten te verbeteren en slimme steden te ontwikkelen.

Zie ook

Inkoop van ICT-innovatie

De Europese Commissie steunt innovatieaanbestedingen als instrument om oplossingen te bieden voor economische en maatschappelijke uitdagingen.

Slimme steden en gemeenschappen

De Europese Commissie werkt samen met slimme steden en gemeenschappen om lokale uitdagingen aan te pakken, betere diensten aan de burgers te leveren en de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken.

Vertrouwensdiensten

De EU heeft regels ingevoerd om vertrouwensdiensten te versterken en ervoor te zorgen dat onze online-activiteit in de hele EU veilig is.

Elektronische handtekeningen

De e-handtekeningrichtlijn heeft het rechtskader op Europees niveau voor elektronische handtekeningen en certificeringsdiensten vastgesteld.

Elektronische identificatie

Elektronische identificatie (eID) is een van de instrumenten om veilige toegang tot onlinediensten te waarborgen en elektronische transacties op een veiligere manier uit te voeren.

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.