Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC)

Il-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC) jippromwovi l-ġestjoni tad-data tar-riċerka biex jiggarantixxi l-aċċess tax-xjenzati għal xjenza mmexxija mid-data.

    Cloud Ewropew tax-xjenza miftuħa: it-tlaqqigħ flimkien ta’ infrastrutturi tad-data attwali u futuri, b’eżempji ta’ infografika

L-appoġġ tal-politika tal-UE tax-Xjenza Miftuħa, il- Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC) għandu l-għan li jagħti lill-UE tmexxija globali fil-ġestjoni tad-data tar-riċerka u jiżgura li x-xjenzati Ewropej igawdu l-benefiċċji kollha tax-xjenza xprunata mid-data.

L-EOSC huwa wkoll parti mill- Istrateġija Ewropea għad-Data, bil-għan li l-UE ssir mexxejja f’soċjetà mmexxija mid-data. Dan se jipprovdi aċċess bla xkiel u użu mill-ġdid affidabbli tad-data tar-riċerka lir-riċerkaturi, l-innovaturi, il-kumpaniji u ċ-ċittadini Ewropej permezz ta’ ambjent tad-data mqassam miftuħ u fdat u servizzi relatati.

Il-prijoritajiet għall-bini tal-EOSC huma stabbiliti b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea u l-Assoċjazzjoni tal-EOSC permezz tas- Sħubija Ewropea koprogrammata (is- Sħubija tal-EOSC) fl- Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u Innovazzjoni (SRIA). Orizzont Ewropa jkompli jappoġġa l-bini tal-EOSC fuq il-bażi tal-linja bażi li bdiet fil-programm Orizzont 2020.

Il- Portal tal-EOSC jipprovdi portal għall-informazzjoni u r-riżorsi fl-EOSC. Huwa sostnut mill- Futur tal-EOSC li jgħaqqad flimkien portali, riżorsi u servizzi oħra ta’ riċerka biex iwieġeb għall-ħtiġijiet ta’ firxa wiesgħa ta’ riċerkaturi. Il-forniment tas-servizz huwa msaħħaħ mill -EGI-ACE, DICE, OpenAIRE Nexus, C-SCALE u Reliance.

L-Infrastruttura Ewlenija tal-EOSC permezz tal-Akkwist Pubbliku

Biex tikkapitalizza fuq l-isforz konsiderevoli tar-riċerka u l-innovazzjoni, l-infrastruttura abilitanti kompletament operazzjonali għall-EOSC se tiġi akkwistata mill-Kummissjoni Ewropea bħala parti mill-Orizzont Ewropa, l-Infrastrutturi tar-Riċerka, id-dispożizzjonijiet tal-Programm ta’ Ħidma 2021–2022.

B’mod partikolari, l-infrastruttura tal-EOSC akkwistata għandha:

  • ikunu robusti, siguri, skalabbli, flessibbli u ċċentrati fuq l-utent;
  • jittejbu u jiġu aġġornati b’mod kostanti wara l-feedback tal-utenti u l-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku tat-teknoloġiji ewlenin sottostanti;
  • joffru kwalità għolja ta ‘ġestjoni tas-servizz konformi ma’ standards industrijali u
  • tipprovdi esperjenza superjuri tal-utent, l-użu u l-faċilità tal-użu għal numru kbir ħafna ta’ utenti, b’funzjonalitajiet disponibbli 24/7.

L-offerta tal-ESOC Akkwist tistieden lill-atturi tas-suq mill-industrija u mill-komunità tar-riċerka biex jiżviluppaw sett ta’ servizzi innovattivi, modulari, li jistgħu jiġu adattati u kompożibbli għal varjetà wiesgħa ta’ utenti mill-komunitajiet tar-riċerka u lil hinn.

L-Avviż ta’ Informazzjoni minn Qabel (PIN) ġie ppubblikat fit- TED (Tenders Electronic Daily).

Il-konsultazzjoni preliminari tas-suq miftuħ saret permezz ta’ żewġ webinars konsekuttivi nhar it-Tlieta, 31 ta’ Mejju 2022 u nhar il-Ħamis, 9 ta’ Ġunju 2022. Tista’ ssib aċċess għar-reġistrazzjonijiet tal-webinar u s-sommarju tal-input miġbur f’ din il-paġna.

Fl-20 ta’ Diċembru 2022, il-Kummissjoni Ewropea nediet l- Avviż ta’ Kuntratt biex tibni, tiskjera u topera infrastruttura u servizzi abilitanti ta’ grad ta’ produzzjoni għall-EOSC, li se jipprovdu aċċess għal portafoll rikk ta’ data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Interoperable, Reuseable) u servizzi interoperabbli ta’ kwalità professjonali.L- informazzjoni kollha dwar l-ambitu u l-kundizzjonijiet ta’ dan l-akkwist hija disponibbli fis - sit web tat-TED eTendering. 

Il-Verifika u l-Validazzjoni Indipendenti tal-PjattaformaS erviceD eliverytal- EOSC se jiġu akkwistati separatament.

Tagħrif ta’ sfond

Il-Kummissjoni beħsiebha tisfrutta l-potenzjal tal-użu mill-ġdid ta’ tipi differenti ta’ data u tiffaċilita l-fluss liberu tagħha bejn il-fruntieri biex jinkiseb suq uniku diġitali Ewropew, għall-benefiċċju tal-ekonomija u s-soċjetà.

L-EOSC huwa faċilitatur fundamentali tax-xjenza miftuħa u tat-trasformazzjoni diġitali tax-xjenza. Dan joffri l-possibbiltà ta’ aċċess u użu mill-ġdid tad-data kollha tar-riċerka ffinanzjata pubblikament fl-Ewropa, fost id-dixxiplini u l-pajjiżi xjentifiċi. Permezz tal-federazzjoni tal-infrastrutturi eżistenti tad-data tar-riċerka, l-EOSC jingrana l-investimenti nazzjonali u jżid il-valur f’termini ta’ skala, interdixxiplinarjetà u innovazzjoni aktar rapida.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Servizzi u ambjenti pubbliċi diġitali

Il-Kummissjoni qed tuża t-teknoloġiji diġitali biex ittejjeb is-servizzi pubbliċi u tiżviluppa bliet intelliġenti.

Ara Wkoll

Akkwist ta’ innovazzjoni fl-ICT

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-akkwist tal-innovazzjoni bħala għodda biex jitwasslu soluzzjonijiet għall-isfidi ekonomiċi u tas-soċjetà.

Bliet u Komunitajiet Intelliġenti

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem ma’ bliet u komunitajiet intelliġenti sabiex tindirizza l-isfidi lokali, tipprovdi servizzi aħjar liċ-ċittadini u tilħaq l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Servizzi ta’ Fiduċja

L-UE introduċiet regoli biex issaħħaħ is-servizzi fiduċjarji u tiżgura li l-attività online tagħna tkun sigura madwar l-UE.

Firem elettroniċi

Id-Direttiva dwar il-Firem elettroniċi stabbiliet il-qafas legali fil-livell Ewropew għall-firem elettroniċi u s-servizzi ta’ ċertifikazzjoni.

Identifikazzjoni Elettronika

L-identifikazzjoni elettronika (eID) hija waħda mill-għodod biex jiġi żgurat aċċess sigur għas-servizzi online u biex jitwettqu tranżazzjonijiet elettroniċi b’mod aktar sikur.

is-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tipprovdi liċ-ċittadini b’aċċess għal servizzi diġitali sikuri u ta’ kwalità għolja fis-saħħa u l-kura.