Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Webbinarium om verktyget för bedömning av digital mognad

Ett webbinarium kommer att hållas den 12 januari kl. 10:00–12:00 centraleuropeisk tid för att presentera det slutliga frågeformuläret för DMA och den tillhörande användarhandboken. Under detta webbinarium kommer en metod för att bedöma den digitala mognaden hos de europeiska digitala innovationsknutpunkterna att presenteras.

I och med lanseringen av programmet för ett digitalt Europa kommer en ny generation av europeiska digitala innovationsknutpunkter att finansieras för att påskynda den digitala omvandlingen av små och medelstora företag, medelstora börsnoterade företag och organisationer inom den offentliga sektorn i hela EU. Med detta i åtanke kommer framstegen i fråga om digital mognad för varje mottagare av EDIH att mätas med hjälp av ett nytt verktyg för bedömning av digital mognad.  Detta verktyg kommer att vara obligatoriskt för att säkerställa korrekt jämförbarhet och aggregering av uppgifter på regional/nationell nivå/EU-nivå.

Syftet med sessionen är att i detalj presentera den slutliga version som kommer att genomföras och informera dig om när och hur den ska användas.  Vi kommer också att införa handboken för rättsakten om digitala marknader, som kommer att åtfölja verktyget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

Ett politiskt övervakningsverktyg för EDIH-gemenskapen 15 minuter

DMA-moduler, dimensioner och frågor 30 min (inkl. fråga A)

Utvärderingskriterier för rättsakten om digitala marknader, resultatindikatorer 20 min (inkl. fråga A)

DMA:s IR-manual för hormonstörande ämnen 20 min (inkl. fråga ’A’)

Innovationsradar 20 min (inkl. fråga A)

Avslutande anmärkningar 15 min

Sätt att ansluta sig:

Gå med på möteslänken

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=md58987071580ebbccb2779a5d9958dec

Gå med på mötets nummer

Mötesnummer (tillträdeskod): 2742 832 3571

Lösenord för mötet: JzJdk67dc? 8 (59535673 från telefoner)

Tacka för att ansluta sig från en mobil enhet (endast deltagare)

+ 32–262–00867,27428323571 # 59535673 # Belgien Toll

+ 352–2730–0072,27428323571 # 59535673 # Luxembourg Toll

Vissa mobila enheter kan be deltagarna att ange ett numeriskt lösenord

Gå med på telefon

+ 32–262–00867 Belgiska vägtullar

+ 352–2730–0072 Luxemburgvägtull

Globala call-nummer

Gå med i ett videosystem eller en videoapplikation

Ring 27428323571@ecconf.webex.com

Du kan också ringa 62.109.219.4 och ange ditt mötesnummer.

Behöver du hjälp? Gå till https://help.webex.com