Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Samarbetsmemorandum mellan EU och Japan om digitala identiteter och betrodda tjänster för att genomföra ett fritt dataflöde med förtroende

Detta samarbetsmemorandum beskriver hur Japans digitala byrå och Europeiska kommissionen avser att vidta samarbetsåtgärder om digital identitet för att underlätta datafritt flöde med förtroende.

EU-Japan Memorandum of Cooperation on Digital Identities and Trust services to implement Data Free Flow with Trust

Samförståndsavtalet bör genomföras genom ett antal samarbetsåtgärder som kommer att bygga upp ett gemensamt engagemang för initiativ för digital identitet och komplettera fördelarna med betrodda tjänster. Målet är att skapa positiva effekter inte bara för den internationella handeln och den elektroniska handeln, utan också för ett förbättrat tillhandahållande av grundläggande tjänster och möjligheter till tillförlitligt forskningssamarbete genom att minska byråkratin och öka effektiviteten.

Dokument

Japan-EU Memorandum of Cooperation on Digital Identities and Trust services to implement Data Free Flow with Trust
Hämta