Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Arkitektur och referensram för den europeiska e-identitetsplånboken

Syftet med dokumentet är att tillhandahålla alla specifikationer som behövs för att utveckla en interoperabel europeisk e-identitetslösning (EUDI) baserad på gemensamma standarder och gemensam praxis.

Dokument

ARF v1.0.0 for publication
Hämta