Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Europeiska filmforumet: Bakom Scenes of the Screen Industry

Kreativa Europa Media presenterade EFF under den 78:e internationella filmfestivalen i Venedig 2022.

Den här EFF undersöker hur den audiovisuella industrin har anpassat sig till den nya situationen med covid-19-pandemin och hur den håller på att uppfinna sig på nytt. Det senaste året har visat hur viktigt det är med offentlig politik, samordning och snabba insatser från offentliga institutioner. Därför kommer EU:s facilitet för återhämtning och resiliens att stå i fokus. Dessutom har den kulturella och den kreativa sektorn snabbt varit innovativ, experimenterat över gränserna mellan olika kultursektorer och anpassat sig till nya format och modeller. Utöver de kortsiktiga kraftiga störningarna, hur kan de nuvarande trenderna driva på framtida innovation?

Du kan nu ladda ner rapporten och återge sessionen:

Dokument

EFF LA BIENNALE Venice summary report
Hämta 
European Film Frum at Venice 2021 - Speakers (.pdf)
Hämta