Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Europejskie Forum Filmowe: Za scenami przemysłu ekranowego

Program MEDIA w ramach programu „Kreatywna Europa” przedstawił Europejski Fundusz Rybacki podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji w 2022 r.

W niniejszym EFR przeanalizowano, w jaki sposób branża audiowizualna dostosowała się do nowego kontekstu pandemii COVID-19 i jak się zmienia. Ten ostatni rok pokazał znaczenie polityki publicznej, koordynacji i szybkiego reagowania ze strony instytucji publicznych – w związku z tym w centrum uwagi znajdzie się unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ponadto branża kultury i branża twórcza szybko wprowadziły innowacje, eksperymentując z różnymi sektorami kultury i dostosowując się do nowych formatów i modeli. W jaki sposób obecne tendencje mogą pobudzać przyszłe innowacje poza krótkoterminowymi poważnymi zakłóceniami?

Teraz można pobrać sprawozdanie i odtworzyć sesję:

Pliki do pobrania

EFF LA BIENNALE Venice summary report
Pobierz 
European Film Frum at Venice 2021 - Speakers (.pdf)
Pobierz