Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Ansöka om att bli medlem i kommissionens särskilda arbetsgrupp för EU:s uppförandekod om åldersanpassad utformning

Inom ramen för BIK ± strategin kommer kommissionen att underlätta en övergripande EU-uppförandekod om åldersanpassad utformning med hjälp av en tillfällig arbetsgrupp med deltagande av näringslivet, det civila samhället och den akademiska världen.

a child looking at a computer screen

© ljubaphoto - E+ via Getty Images

Kommissionen håller på att inrätta en särskild grupp för att stödja inrättandet av EU:s uppförandekod för åldersanpassad utformning av digitala tjänster och produkter.

Intresserade organisationer eller enskilda som ansöker om att bli medlemmar i gruppen personligen eller som företräder ett gemensamt intresse uppmanas att lämna in sin ansökan (pdf) per e-post till EC-BIK-Code@ec.europa.eu senast den 11 januari 2023.

Ansökningar ska fyllas i på något av EU:s officiella språk. Ansökningar på engelska skulle dock underlätta utvärderingsförfarandet. Om ett annat språk används vore det lämpligt att bifoga en sammanfattning av ansökan på engelska.

Läs mer i kravspecifikationen och ansökningsomgången nedan.

 

Dokument

Code of conduct - Call for applications
Hämta 
Code of conduct - Terms of reference
Hämta 

Related content