Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen välkomnar G7-ledarnas överenskommelse om vägledande principer och en uppförandekod för artificiell intelligens

Kommissionen välkomnar dagens överenskommelse mellan G7-ledarna om internationella vägledande principer för artificiell intelligens (AI) och en frivillig uppförandekod för AI-utvecklare inom ramen för Hiroshima AI-processen.

evocation of artificial intelligence

© berya113 - iStock Getty Images Plus

Dessa principer och den frivilliga uppförandekoden kommer på internationell nivå att komplettera de rättsligt bindande regler som EU:s medlagstiftare för närvarande håller på att färdigställa inom ramen för EU:s AI-akt.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt sig till G7-ledarnas uttalande från det japanska G7-ordförandeskapet 2023.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger:

De potentiella fördelarna med artificiell intelligens för medborgarna och ekonomin är enorma. Den allt snabbare AI-kapaciteten medför dock också nya utmaningar. EU är redan en föregångare på lagstiftningsområdet genom rättsakten om artificiell intelligens och bidrar också till AI-garantier och styrning på global nivå. Jag har nöjet att välkomna G7:s internationella vägledande principer och den frivilliga uppförandekoden, som återspeglar EU:s värden för att främja tillförlitlig AI. Jag uppmanar AI-utvecklare att underteckna och genomföra denna uppförandekod så snart som möjligt.

Läs hela pressmeddelandet.

Related content

Hiroshimaprocessens internationella uppförandekod för avancerade AI-system

Policy and legislation | 30 oktober 2023

Den internationella uppförandekoden för organisationer som utvecklar avancerade AI-system syftar till att främja säker, trygg och tillförlitlig AI i hela världen och kommer att ge frivillig vägledning för åtgärder som vidtas av organisationer som utvecklar de mest avancerade AI-systemen, inbegripet de mest avancerade basmodellerna och generativa AI-systemen.

G7-ledarnas uttalande om Hiroshimaprocessen

Policy and legislation | 30 oktober 2023

G7-ledarna har välkomnat internationella vägledande principer för artificiell intelligens och en frivillig uppförandekod för AI-utvecklare.

Hiroshimaprocessens internationella vägledande principer för avancerade AI-system

Policy and legislation | 30 oktober 2023

De internationella vägledande principerna för organisationer som utvecklar avancerade AI-system syftar till att främja säker, trygg och tillförlitlig AI i hela världen och kommer att ge vägledning för organisationer som utvecklar och använder de mest avancerade AI-systemen, inbegripet de mest avancerade basmodellerna och generativa AI-systemen.