Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Handels- och teknikrådet mellan EU och USA tar itu med gemensamma utmaningar och svar på globala kriser

EU och USA har hållit det tredje ministermötet i handels- och teknikrådet i College Park i Maryland.

American and EU flags

Handels- och teknikrådet är ett viktigt forum för att fördjupa det transatlantiska samarbetet för att underlätta handel och utveckla globala standarder för teknik och säkerhet. Geostrategiska utmaningar, däribland Rysslands oprovocerade anfallskrig mot Ukraina, har förstärkt vikten av nära samordning inom ramen för handels- och teknikrådet.

Se det fullständiga pressmeddelandet

Läs hela uttalandet

Related content

Tekniska resultat från handels- och teknikrådet i december 2022

Factsheet / infographic | 05 december 2022

Handels- och teknikrådet fungerar som ett forum där EU och USA kan samordna strategier för att ta itu med viktiga handels- och teknikfrågor och fördjupa det transatlantiska samarbetet på grundval av gemensamma demokratiska värderingar. Vid det tredje ministermötet i handels- och teknikrådet enades EU och USA om ett antal resultat i tekniska frågor.