Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Rada UE-USA ds. Handlu i Technologii zajmuje się wspólnymi wyzwaniami i reaguje na globalne kryzysy

UE i USA zorganizowały trzecie posiedzenie ministerialne Rady ds. Handlu i Technologii (TTC) w College Park w Maryland.

American and EU flags

TTC jest kluczowym forum pogłębiania współpracy transatlantyckiej w celu ułatwienia handlu i opracowania globalnych standardów w zakresie technologii i bezpieczeństwa. Wyzwania geostrategiczne, w tym niczym niesprowokowana wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie, zwiększyły znaczenie ścisłej koordynacji w ramach TTC.

Zob. pełny komunikat prasowy

Przeczytaj pełne oświadczenie

Related content

Wyniki techniczne TTC z grudnia 2022 r.

Factsheet / infographic | 05 grudzień 2022

Rada ds. Handlu i Technologii (TTC) stanowi forum, na którym UE i USA mogą koordynować podejścia do kluczowych kwestii związanych z handlem i technologią oraz pogłębiać współpracę transatlantycką w oparciu o wspólne wartości demokratyczne. Na trzecim posiedzeniu ministerialnym TTC UE i USA uzgodniły szereg wyników w kwestiach technologicznych.