Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Den europeiska månaden för cybersäkerhet (ECSM) 2021 närmar sig!

Den europeiska månaden för cybersäkerhet (ECSM) är EU:s årliga informationskampanj om cybersäkerhet som äger rum i oktober i hela Europa. Syftet är att öka medvetenheten om cybersäkerhetshot och främja cyberhygien bland medborgare och organisationer genom utbildning och utbyte av god praxis.

Europeiska månaden för cybersäkerhet – engagera dig!

Du kan nu föreslå nätbaserade eller fysiska evenemang för att öka medvetenheten om cybersäkerhet för den officiella europeiska cybersäkerhetsmånaden 2021 genom att registrera en aktivitet.

I oktober anordnas konferenser, workshoppar, utbildningar, webbinarier, presentationer och frågesporter på nätet i hela Europa för att öka medvetenheten om cybersäkerhet och bygga upp förtroendet för onlinetjänster.

Den årliga informationskampanjen om cybersäkerhet samordnas av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och stöds av Europeiska kommissionen, Europol, Europeiska centralbanken, EU-länderna, Eftaländerna och över 300 partner från den offentliga och privata sektorn.

Mer information om kampanjen finns på dess officiella webbplats.

Du kan också delta i det månadslånga initiativet genom att delta i kampanjen för ökad medvetenhet om cybersäkerhet på Twitter @CyberSecMonth genom att använda hashtaggen #CyberSecMonth och #ThinkB4UClick.