Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Gemensamt uttalande från ordförande Ursula von der Leyen och president Yoon om det digitala partnerskapet mellan EU och Republiken Korea

Vi välkomnar lanseringen i dag av ett nytt digitalt partnerskap mellan EU och Republiken Korea. I en alltmer instabil värld är behovet av att samarbeta med partner som delar demokratiska värderingar viktigare än någonsin för att ta itu med gemensamma utmaningar.

flags of the European Union and the Republic of  Korea

iStock photo Getty images plus

Detta framtidsinriktade partnerskap kommer att stärka samarbetet mellan betrodda och tekniskt avancerade partner på det digitala området, vilket är avgörande för de europeiska och sydkoreanska ekonomiernas hållbara framsteg och för våra handels- och investeringsförbindelser.

Den fullständiga texten till det gemensamma uttalandet

 

Related content