Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към предоставянето на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации.

© Европейска комисия

Представяне на програмата „Цифрова Европа“

fix-empty

Как да направим Европа по-екологосъобразна и по-цифровизирана са двойните предизвикателства за нашето поколение и нашият успех в посрещането им ще определи нашето бъдеще.

Европейската комисия започна да разглежда по-зелена Европа през призмата на Европейския зелен пакт. В същото време тя отваря дискусии за преминаването към по-цифровизиран свят: цифровият преход.

Цифровите технологии и инфраструктура играят решаваща роля в нашия личен живот и бизнес среда. Разчитаме на тях да общуват, да работят, да усъвършенстват науката и да отговарят на актуални екологични проблеми. В същото време пандемията от COVID-19 подчерта не само колко разчитаме на нашите технологии, за да бъдем на разположение, но и колко важно е Европа да не бъде зависима от системи и решения, идващи от други региони на света. Проправянето на пътя за постигането на тази цел е ДИГИТАЛНА програма.

Програмата „Цифрова Европа“ ще осигури стратегическо финансиране за справяне с тези предизвикателства, като ще подкрепи проекти в пет ключови области на капацитета: в областта на суперкомпютрите, изкуствения интелект, киберсигурността, усъвършенстваните цифрови умения и осигуряването на широко използване на цифровите технологии в икономиката и обществото, включително чрез цифрови иновационни центрове. С планиран общ бюджет от 7,5 милиарда евро (по текущи цени) тя има за цел да ускори икономическото възстановяване и да оформи цифровата трансформация на европейското общество и икономика, като донесе ползи за всички, но по-специално за малките и средните предприятия.

Програмата „Цифрова Европа„няма да се справи самостоятелно с тези предизвикателства, а по-скоро ще допълни финансирането, налично чрез други програми на ЕС, като например програмата „Хоризонт Европа“ за научни изследвания и иновации и Механизма за свързване на Европа за цифрова инфраструктура, Механизма за възстановяване и устойчивост и структурните фондове. Той е част от следващия дългосрочен бюджет на ЕС — многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

 

Как да получите финансиране.

 

Последни новини

eArchiving enters a new phase under the Digital Europe Programme

Important information should be kept accessible and reusable for years to come, regardless of the system used to store it. eArchiving provides core specifications, software, training and knowledge to help people preserve and reuse information over the long-term.

PRESS RELEASE |
Нови покани за финансиране по програмата „Цифрова Европа“ за повишаване на киберустойчивостта

Комисията отправи покана към дружествата, публичните администрации и други организации да представят предложения за иновативни решения в областта на киберсигурността и да кандидатстват за финансиране от ЕС по програмата „Цифрова Европа“.

NEWS ARTICLE |
Кратка информация за внедряването на усъвършенствани национални системи за QCI и резултати от мрежови обаждания

Резултатите от поканата за представяне на предложения: Внедряване на усъвършенствани национални системи и мрежи за QCI в рамките на програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL).

Related Content

Big Picture

Финансиране на цифровите технологии в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Дългосрочният бюджет на ЕС, известен също като многогодишната финансова рамка, ще стимулира цифровите технологии и ще подпомогне възстановяването от пандемията.

Dig deeper

eArchiving

eArchiving — предоставя основни спецификации, софтуер, обучение и знания, за да помогне на хората да съхраняват информация за по-дълго време.

Програма „Цифрова Европа“ — работни програми

Общите цели, обхват, резултати и резултати, както и бюджетните средства за всяка тема са описани в работните програми. На тази уебстраница ще намерите съответните документи и изменения за работните програми, след като те бъдат приети от Европейската комисия.

Умения в програмата DIGITAL Europe

Програмата DIGITAL Europe ще финансира разработването и предоставянето на специализирани програми и стажове за бъдещи експерти в ключови области на капацитета като данни и изкуствен интелект, киберсигурност, квантови технологии и ВИТ.

Суперкомпютри в програмата DIGITAL Europe

Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да изгради и укрепи капацитета на ЕС за суперкомпютри и обработка на данни, като ни помогне да достигнем до суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс — изчислителни технологии с мощност, сравнима с агрегирането на...

Европейски цифрови иновационни центрове

Европейските цифрови иновационни центрове (EDIH) са „обслужване на едно гише“ и подпомагат дружествата да отговорят на цифровите предизвикателства и да станат по-конкурентоспособни.

See Also

Подкрепа от ЕС за образованието и обучението

Комисията предлага редица възможности за образование и обучение, които да Ви помогнат да започнете в областта на цифровите технологии, като например насоки за предприемачество, обмен и др.

Свързано съдържание