Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Публикация

Silvanus: цялостно цифрово решение за управление на горските пожари

Silvanus дава възможност за борба с горските пожари чрез ранно и добре информирано вземане на решения, като поставя новите технологии в челните редици на селските общности и горските райони. Този проект е финансиран от ЕС по програма „Хоризонт 2020“.

Title, ‘A holistic digital solution to wildfire management’, over a photograph featuring an amphibious plane flying through dense smoke, dropping water over a forest fire.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Горските пожари са все по-често явление, както и все по-интензивно и опустошително явление в целия свят. Silvanus има за цел да осигури устойчива на изменението на климата платформа за управление на горите с цел предотвратяване и противодействие на горските пожари чрез своята система за подпомагане на вземането на решения. На място са разположени устройства за интернет на нещата (ИН), за да се събират данни за времето, температурата, валежите и съдържанието на влага в атмосферата. Дронове могат да бъдат прелетяни над даден регион, за да се установи наличието на пожар или дим, а роботите могат да бъдат използвани за противодействие на самия пожар. Данните се обобщават в облака и след това се разпространяват в командните центрове напред: хората на земята, които се занимават с пожара. Бързото получаване и обработване на данните е от съществено значение за вземането на правилните решения и отговори.

Един от проблемите, пред които сме изправени, е когато трябва да събираме данни от селските райони поради липсата на мрежа: на този етап мрежата е всичко.

Despina Anastasopoulos, партньор по проекта Silvanus, старши ръководител на научни изследвания и иновации в Netcompany — Intrasoft SA

Установихме този проблем в самото начало и въведохме модула „мрежа в небето“, който позволява на пожарникарите да разполагат с безжична комуникация, когато няма друга налична комуникация, за да могат устройствата да бъдат постоянно свързани с централния команден център.

За да бъдат решенията за устройства, базирани на интернет на нещата, ефективни в борбата с горските пожари или природните бедствия, се нуждаем от свързаност, така че да могат да се вземат по-информирани и интелигентни решения.

Krishna Chandramouli, докторска степен, Технически мениджър Silvanus, CTO във Venaka Treleaf, Германия

Заповече информация:

Това интервю беше заснето като част от работата на мрежата на Европейските служби по широколентовия достъп (BCO)за повишаване на осведомеността относно подкрепата на ЕС за разгръщане на високоскоростен широколентов достъп и споделяне на добри практики в проекти за широколентов достъп. Научете повече интервюта в игралната листа на BCO Network YouTube и повече добри практики за широколентов достъп, новини и ресурси в библиотеката на мрежата BCO.