Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Pubblikazzjoni

Silvanus: soluzzjoni diġitali olistika għall-ġestjoni tan-nirien fil-foresti

Silvanus jippermetti l-ġlieda kontra n-nirien fil-foresti permezz ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet bikri u infurmat sew, billi jġib teknoloġiji ġodda fuq quddiem nett tal-komunitajiet rurali u r-reġjuni tal-foresti. Dan il-proġett huwa ffinanzjat mill-UE taħt il-programm Orizzont 2020.

Title, ‘A holistic digital solution to wildfire management’, over a photograph featuring an amphibious plane flying through dense smoke, dropping water over a forest fire.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

In-nirien fil-foresti huma fenomenu dejjem aktar frekwenti kif ukoll dejjem aktar intens u devastanti madwar id-dinja. Silvanus għandha l-għan li tipprovdi pjattaforma ta’ ġestjoni tal-foresti reżiljenti għat-tibdil fil-klima biex tipprevjeni u trażżan in-nirien fil-foresti permezz tas-sistema tagħha ta’ appoġġ għad-deċiżjonijiet. L-apparat tal-Internet tal-Oġġetti (IoT) jiġi stazzjonat fuq il-post biex tinġabar data dwar it-temp, it-temperatura, il-preċipitazzjoni u l-kontenut ta’ ndewwa fl-atmosfera. Id-droni jistgħu jittajjru fuq reġjun biex tiġi identifikata l-preżenza ta’ nar jew duħħan, u jistgħu jintużaw robots biex jiġġieldu n-nar innifsu. Id-data tiġi aggregata fil-cloud u mbagħad tiġi ppropagata liċ-ċentri ta’ kmand forward: in-nies fuq il-post li jkunu qed jieħdu ħsieb in-nar. Ir-riċeviment u l-ipproċessar malajr tad-data huma essenzjali biex jittieħdu d-deċiżjonijiet u t-tweġibiet it-tajba.

Waħda mill-problemi li ffaċċjajna hija meta rridu niġbru data minn żoni rurali, minħabba n-nuqqas ta’ netwerk: in-netwerk huwa dak kollu f’dan l-istadju.

Despina Anastasopoulos, Sieħeb tal-Proġett Silvanus, Maniġer Anzjan tar-Riċerka u l-Innovazzjoni f’Netcompany Intrasoft SA

Aħna identifikajna din il-problema fil-bidu nett, u introduċejna l-modulu “mesh in the sky” tagħna, li jippermetti lill-ħaddiema tat-tifi tan-nar jiskjeraw komunikazzjoni mingħajr fili meta ma jkun hemm l-ebda komunikazzjoni oħra disponibbli biex l-apparati jkunu konnessi b’mod kostanti maċ-ċentru ta’ kmand ċentrali.

Sabiex is-soluzzjonijiet tal-apparat tal-IoT ikunu effettivi fil-ġlieda kontra n-nirien fil-foresti jew kwalunkwe diżastru naturali, neħtieġu konnettività, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet aktar infurmati u intelliġenti.

Krishna Chandramouli, PhD, Maniġer Tekniku ta’ Silvanus, CTO f’Venaka Treleaf, il-Ġermanja

Aktarminn hekk:

Din l-intervista ġiet iffilmjata bħala parti mill-ħidma tan-Netwerk tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO)biex titqajjem kuxjenza dwar l-appoġġ tal-UE għall-implimentazzjoni tal-broadband b’veloċità għolja u jiġu kondiviżi prattiki tajbin fi proġetti tal-broadband. Skopri aktar intervisti fil-playlist tan-Network BCO YouTube u aktar prattiki tajbin tal-broadband, aħbarijiet u riżorsi fil-Librerija tan-Netwerk tal-BCO.