Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

ЕС инвестира 216 милиона евро за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на полупроводниците

Съвместното предприятие „Semiconductor „(СП „Интегрални схеми“) обяви днес стартирането на покани за представяне на предложения в размер на 216 милиона евро в подкрепа на инициативи за научни изследвания и иновации в областта на полупроводниците, микроелектрониката и фотониката. Това обявяване следва първия кръг от покани за представяне на предложения за иновативни пилотни линии, обявени през ноември 2023 г., които осигуриха финансиране от ЕС в размер на 1,67 милиарда евро.

EU invests €216 million to promote semiconductor research and innovation

© Jens Schlueter

Тази нова поредица от покани допълнително ще подкрепи европейската полупроводникова промишленост чрез укрепване на сътрудничеството, промишлената конкурентоспособност и трансфера на знания от лабораториите към фабриките. Консорциумите могат да представят предложения по теми, насочени към широк кръг от предизвикателства, определени в стратегическата програма за научни изследвания и иновации — от транзистори в силициеви интегрални схеми до вграден ИИ, свързаност или координация и контрол на сложни системи с цел подобряване на ефективността и безопасността.

Освен това проектите, финансирани по тези нови покани за представяне на предложения, ще допринесат за разработването на хардуер с отворен код за автомобилната промишленост, ще подкрепят прехода към превозни средства, задвижвани от софтуер, и ще насърчат екологосъобразни производствени процеси. Специална съвместна покана с Република Корея ще даде тласък на разнородната интеграция и невроморфните (подобни на мозъка) изчислителни технологии.

Тези покани са насочени към консорциуми, съставени от действащи в тези области промишлени участници от ЕС от всички държави членки. Очаква се те да бъдат съчетани с пропорционално финансиране от държавите, участващи в СП „Интегрални схеми“, и с инвестиции от частния сектор. Кандидатите могат да подават заявленията си за финансиране на портала „Възможности за финансиране и търгове“ до 14 май 2024 г. (първи краен срок). Повече информация за тези покани и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на уебсайта на СП „Интегрални схеми“.