Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Европейски план за борба с рака: Започва да функционира първият прототип на платформата Cancer Image Europe

Днес Европейската инициатива за образна диагностика на рака достигна първия важен етап: към днешна дата платформата Cancer Image Europe свързва 36 набора от данни от 9 вида рак (гърдите, дебелото черво, белите дробове, простатата, ректума, черния дроб, глиом, невробластома, глиобластома) за общо над 200,000 броя изображения на около 20,000 души.

image of a nurse helping a patient undergoing medical scan and another person sitting behand a desktop

iStock photo Getty images plus

Публикувана е и първа версия на правилата, които ще се прилагат за доставчиците и ползвателите на данни, както и оперативните процедури за платформата.

Инициативата има за цел да осигури европейска обединена инфраструктура от данни за изображения на ракови заболявания в подкрепа на доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите при оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за диагностика, лечение и грижи за ракови заболявания в полза на болните от рак пациенти.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви:

Със стартирането на платформата „Cancer Image Europe“ използваме силата на данните в борбата ни с рака. Проправяме пътя към трансгранична, оперативно съвместима и сигурна инфраструктура за данни за образна диагностика на рака в Европа в съответствие с ценностите и правилата на ЕС. Това ще стимулира разработването на нови технологии, основани на ИИ, за по-добри грижи за болните от рак.

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: 

Цифровите технологии ще променят коренно здравеопазването, особено когато става въпрос за откриване, лечение и грижи за ракови заболявания. Като част от европейския план за борба с рака Европейската инициатива за образна диагностика на рака ще бъде от ключово значение за по-точното, навременно и достъпно ранно откриване чрез скрининг и ще ни помогне да разработим следващото поколение диагностика и лечение на рака.

В съответствие с Европейската стратегия за данните и европейското пространство на здравни данни Европейскатаинициатива за образна диагностика на рака, стартирана през декември 2022 г., е една от водещите инициативи на Европейския план за борба с рака. Платформата „Cancer Image Europe „, която е в рамките на инициативата, се подкрепя от програмата „Цифрова Европа“ с 18 милиона евро. Европейските цифрови иновационни центрове по програмата „Цифрова Европа“ ще подкрепят внедряването на технологиите, които са от значение за това.

Първата версия на тази цифрова инфраструктура, предоставена от проекта на Европейската федерация за изображения на рака (EUCAIM), съдържа публичен каталог на набори от данни за изследване на рака от хранилищата на финансирани от ЕС проекти, свързани с изкуствения интелект за здравни изображения, както и инструмент за търсене, за да се разбере информацията, налична на уебсайтовете на доставчиците на данни в целия ЕС.