Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Чешката република

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Чешката република и местните звена за контакт.

Изпълнителен орган 

Съдействие на органите на потребителите

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също