Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента за блокиране на географски принцип в Чешката република

This page gives state of play of the implementation of the Geoblocking in the Czech Republic, and the local points of contact.

    флаг на Чешката република

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също