Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Čehijā

Šajā lapā ir sniegta informācija par ģeobloķēšanas īstenošanu Čehijas Republikā un vietējiem kontaktpunktiem.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeogrāfiskā bloķēšana

Komisija izbeidza nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī