Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikace

Partnerství žurnalistiky – pluralismus (2024)

EU vyzývá organizace/zprostředkovatele, aby zřídili zvláštní režimy financování v oblastech zpravodajských médií, které mají zvláštní význam pro demokracii (jako jsou místní/regionální sdělovací prostředky, nezávislá a investigativní žurnalistika a zprávy veřejného zájmu).

Výzva je nyní uzavřena a žádosti se vyhodnocují.

Nezávislé sdělovací prostředky hrají ve společnostech klíčovou a cennou úlohu a přispívají k dodržování základních zásad svobody a plurality sdělovacích prostředků a účasti občanů.

Prostřednictvím této výzvy k předkládání návrhů budou moci organizace se zkušenostmi v médiích zřizovat a distribuovat finanční prostředky subjektům zpravodajských médií v mediálních odvětvích, která mají zvláštní význam pro demokracii, jako jsou místní a regionální sdělovací prostředky, komunitní média, investigativní žurnalistika nebo média specializovaná na zprávy veřejného zájmu.

Rozpočet, který je k dispozici, činí 5 milionů EUR. Každý projekt nemůže požadovat více než 3 miliony EUR. Maximální míra spolufinancování činí 90 % celkových způsobilých nákladů. To znamená, že žadatelé musí své projekty spolufinancovat.

Toto otevření je jedním ze dvou témat zahájených v letošním roce v rámci partnerství v oblasti žurnalistiky. Pro informace o dalším tématu (které vyžaduje přeshraniční mediální spolupráci), prosím klikněte zde.

Tato výzva k předkládání návrhů je k dispozici zde.

Přehrát informační relaci a/nebo stáhnout prezentaci (6. prosince 2023)

Kanceláře Kreativní Evropa pořádají dne 10. ledna 2024 nadhazování. Zájemci se mohou zaregistrovat jako nadhazovač nebo pozorovatel.

Základní informace

Níže uvedené podmínky jsou založeny na výzvě. V případě nesrovnalosti převažuje text ve výzvě.

Jaký je časový rámec tohoto grantu?

Žadatelé mohou zasílat návrhy do 14. února.  Návrhy budou vyhodnoceny v prvním čtvrtletí roku 2024 a výsledky sděleny v červenci 2024 (zásadní datum). Očekává se, že projekty budou zahájeny ke konci roku 2024 na dobu 24 měsíců.

Kdo může o tento grant požádat?

Výzva se opírá o zprostředkující organizace působící v oblasti médií. Těmto organizacím bude poskytnuta finanční podpora, aby mohly vytvořit systémy financování pro odvětví zpravodajských médií v nouzi. Výzva je proto otevřena subjektům, jako jsou mediální sdružení, nevládní organizace, neziskové organizace, organizace občanské společnosti, veřejné orgány, mezinárodní organizace, univerzity, výzkumná střediska, novinářské fondy a vzdělávací organizace se zaměřením na pracovníky sdělovacích prostředků, ziskové subjekty, nadace atd. Návrhy mohou předkládat jednotliví žadatelé nebo konsorcium.

Jaký je rozsah tohoto grantu?

Zájemci se vyzývají, aby zavedli a zavedli režimy financování pro odvětví zpravodajských médií, která mají zvláštní význam pro demokracii a občanskou účast, tj. jsou charakterizovány tím, že hrají roli při posilování demokracie, utvářejí veřejnou diskusi a přinášejí výhody svým divákům a komunitám, místo aby se zaměřili pouze na zisk. Mezi tato odvětví patří zejména:

 • Místní a regionální média.
 • Nezávislá a investigativní žurnalistika.
 • Organizace poskytující zprávy/veřejnou žurnalistiku veřejného zájmu (jako je komunitní, právní a občanská žurnalistika a média, zprávy zvyšující transparentnost sdělovacích prostředků).

Režimy financování se musí vztahovat na nejméně čtyři země EU a měly by se zaměřit na oblasti s nízkou nabídkou zpravodajských a/nebo mediálních trhů, kde je pluralita napjatá.

Jaké aktivity můžete navrhnout?

 • Zavedení režimu financování zaměřeného na jiné mediální organizace je povinné. Fondy se mohou zaměřit na činnosti, které přispívají k transformaci činnosti cílových stran:
 • Inovace v redakční produkci (například formáty, obsah), zpravodajství a modely příjmů
  Zlepšení distribuce a šíření zpráv.
 • Rozvoj a zapojení publika a strategie budování komunity.
 • Vývoj technických nástrojů vztahujících se na výše uvedená témata.
 • Školení na výše uvedená témata.

Žadatelé mohou také navrhnout doprovodnou činnost do fondu (vypracování norem, ukazatelů, úložišť znalostí, právního poradenství, školení atd.).

Kde najdu další informace?

 • Všechny oficiální dokumenty týkající se výzvy zveřejněné na portálu nabídkových a finančních příležitostí najdete.
 • Tato výzva k předkládání návrhů je součástí programu Kreativní Evropa. Program má „stůly“ v každé zemi, která může poskytnout pomoc žadatelům, poskytovat informace, pomoci dostat se do kontaktu s podobnými žadateli, aby se zajistilo, že se návrh stane nadnárodním a celoodvětvovým a pomůže vám při přípravě návrhů. Doporučuje se Vám proto kontaktovat kancelář programu Kreativní Evropa ve vaší zemiy.
 • Informační schůzka bude uspořádána dne 6. prosince 2023 od 11:00 do 12:00 (čas v Bruselu) s cílem představit výzvu a odpovědět na Vaše dotazy.
 • Své dotazy můžete zaslat na následující e-mailovou adresu: EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu.

Jak podat žádost?

 • Všechny návrhy musí být předloženy přímo on-line prostřednictvím elektronického systému pro podávání nabídek na portálu pro financování a nabídková řízení. Papírové žádosti nejsou přijímány.
 • Online příručka.
 • Portál FAQ.
 • V případě technických dotazů se obraťte na asistenční službu IT.

Viz také:

Ke stažení

Presentation - Journalism partnerships (2024)
Stáhnout