Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Evropské fórum zpravodajských médií: odborníci v oblasti zpravodajských médií budou diskutovat o inovacích a spolupráci

Třetí ročník Evropského fóra zpravodajských médií, které pořádá Evropská komise, se bude konat v Bruselu dne 10. listopadu 2022.

banner of the event with text European News Media Forum - 10 November 2022 - Brussels and online - Register now

European Commission

Řečníci a účastníci z tisku, televize, rozhlasu, časopisu a on-line médií budou diskutovat o inovacích v odvětví zpravodajských médií a zamýšlet se nad evropským aktem o svobodě sdělovacích prostředků. Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, která akci zahájí, uvedla: 

Ruská válka proti Ukrajině je dalším výrazným připomenutím klíčové úlohy nezávislých zpravodajských médií při informování nás. Proto je musíme podpořit. To vyžaduje rychlé přijetí zákona o svobodě sdělovacích prostředků na ochranu redakční nezávislosti. To rovněž vyžaduje řešení, která by zlepšila hospodářskou situaci sdělovacích prostředků. Fórum pomůže dosáhnout pokroku v těchto klíčových otázkách.

Po prvním vydání o bezpečnosti novinářů a druhém o průmyslové transformaci se toto vydání Evropského fóra zpravodajských médií bude zabývat spoluprací mezi sdělovacími prostředky, úspěšnými obchodními modely, novinářskými standardy, datovými prostory nebo budoucí spotřebou zpráv. Nyní se můžete zaregistrovat, abyste akci sledovali on-line

Více informací