Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

European News Media Forum: nyhetsmediearbetare för att diskutera innovation och samarbete

Den tredje upplagan av European News Media Forum, som anordnas av Europeiska kommissionen, kommer att äga rum i Bryssel den 10 november 2022.

banner of the event with text European News Media Forum - 10 November 2022 - Brussels and online - Register now

European Commission

Talare och deltagare från press, tv, radio, tidskrifter och onlinemedier kommer att diskutera innovationer inom nyhetsmediesektorn och reflektera över den europeiska rättsakten om mediefrihet. Věra Jourová, vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, kommer att öppna evenemanget, säger: 

Rysslands krig mot Ukraina är ännu en stark påminnelse om den avgörande roll som oberoende nyhetsmedier spelar för att informera oss. Därför måste vi stödja dem. Detta kräver ett snabbt antagande av lagen om mediefrihet för att skydda redaktionellt oberoende. Detta kräver också lösningar för att förbättra mediernas ekonomiska situation. Forumet kommer att bidra till framsteg i dessa viktiga frågor.

Efter en första upplaga om journalisters säkerhet och en andra om industriell omvandling kommer denna upplaga av European News Media Forum att behandla samarbeten mellan medier, framgångsrika affärsmodeller, journalistiska standarder, dataområden eller framtida konsumtion av nyheter. Du kan nu anmäla dig för att följa evenemanget på nätet

Närmare upplysningar